Omega nova

Alfa ve Omega

Mutlak Yokluk, her varda  kendi yokluğunun Varlığını deneyime sokmakta ve deneyimli Varlar kategorisinde kılmaktadır. Mutlak Yokluk’tur Yoklukça Var olan ve her Var kıldığından kendini Zerrede ayırarak, zerreden geçip Bütüne erişmeye programlayan.

O’dur Çokluğu BİR’leştirecek olan, BİR eden, Çokluktaki her deneyimi Bir’leşmek için devreye sokan. ‘O’ndan geldiniz ve nihayetinde O’na döndürüleceksiniz’ aslında bilinç ve imkanlarının evrimsel sürecini kısa ve öz olarak tanımlamaktadır.

Zerreden geçip, bütünselliğe erilebilmek işte Alfadan Betaya, Betadan Omega doğru alınan yoldur.

Allahın bir arzusu var,  Bu Arzu, Kendi Yokluğundan Varlıklaştırılan Bilinç ve İmkanlarının Pozitif Karakterli olarak deneyim/görev ve evrime tabi kılınarak Dünya’nın içidne bulunduğu 3.boyut veçhesi Alfa’dan Beya’ya – Beta’dan Omega Nova’ya kadar sürdürebilmesi ve sonra kendi Mutlak Yokluğunun Keşfinin Sonsuzluğa açılarak, Mutlak Varlıkça da Sonsuzlaşmasıdır. Bu arzu, hem bilinçlerin  hem de Sonsuzluğun merkezi ve çekirdeği olan Dünya’nın ve  Varoluş veçhelerinin tamamınn tekamül seyridir.

Yeryüzünde kurulacak Omega Nova Düzeni, Sonsuzluğun Atlanta Merkez’de ki ‘Süper Ra Düzeni’nin deneyimlenerek yaratılmış Düzeni’dir.

Kharcentraf manyetik alanı, Beykoz

Kharcentraf manyetik alanı, adını Atlanta Ra Terminolojik sistem kayıtlarından alır. İstanbul’da Beykoz ilçesini içine alan manyetik alandır.

Atlanta Merkez’in 3 ana boyutundan biri olan Tutankhamonyas bilinç Boyutunun direk temerküz odağı olarak bildirilmiştir.

2011 yılında Axoy RA Bilgelik Öğretisi çalışmaları esnasından bilinçlerin doğal enerjileri ile manyetik alanın yapay/evrensel enerji sinerjisi oluşturularak bütünleştirici bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile bir başlangıç alan bu koordinat, göksel anlamda çok önemli bir değere sahiptir.

İstanbul’un 7 kapı, 7 tepe, Şile, Ortaköy gibi çok önemli enerjisel merkezleri vardır. Beykoz’da bunlardan biridir.

Kharcentraf manyetik alanı, Khamon/Veziri bilinçlerin bilinçsel olgularını daha üst mertebelere çıkarabilecek özel titreşimlere sahiptir. Bilincin, Tutankhamonyas Bilinç Boyutu kıstasındaki kendi Tanrısal özüne ait değerleri, olguları, enerjileri de Dünya’da deneyimlemesini ve yaşamasını mümkün kılabilecek bir özelliktedir.