Tantra aktifetme

Her bilinç durumunda AŞKın tanımı değişir.
Emmare nefste olanlar için AŞK sahiplenmektir.
Levvame nefste olanlar için AŞK cinselliktir.
Mülhime nefste olanlar için AŞK kişiye duyulan beğenidir.
Mutmain nefste olanlar için AŞK olduğu gibi kabul etmektir.
Raziye nefste olanlar için AŞK özgür bırakmaktır.
Marziye nefste olanlar için AŞK aynı bilinçte buluşma halidir.
Safiye nefste olanlar AŞK ‘ın kendisi olur… Vahdetül AŞK sın…
Artık şehvet yok duygular seni değil sen duyguları yönetiyorsun…
İkilik yok elif oluyorsun…
iki bedendenin birleşmesinde teklik var.
Gerçek uyanış halde oluş başlar.
(TANTRA)Tanrı ve Tanrıça birleşmesi Bu hal kunfe yekundur.
Oldurma olma hali pişme kıvama varma demde olma halidir.
Yüce bir öz özünü ancak böyle bir anda tanır kavrar bilir tadar.
kendini tanır…tenden geçer neşe okyanusunda olur…
Keşke böyle bilinç uygulanabiliyor olsaydı 😓
An’da Özden neşeden başka hakikatin elif oluşundan başka herşey anlamını yitirirdi😍
bilenler bilir bu hali bilmeyen nereneden bilsin bizi. bizi bizden değil bilenlerden sorun ehad olanda vahid olanda öz olanda odur