Nurlanma

Nurlanma üzerine…
Hayati seyyalite; ışık karakterli bir enerjetik bedendir. 3 boyutlu yaşam formasyonu için işlev gösterir. Çakraların enerji merkezlerinden iç devinim kanalına aktarılan enerjinin tüm beden ve etrafında oluşturduğu enerji alanıdır. Ki buna aura denilir Bu alan tepe çakrasından çekilir ve yapay/evrensel enerji ile meydana gelir.

Hayati Astralite ise ateş karakterli bir enerjetik bedendir. 3. boyutun ötesi yani galaktik yaşamlara ait özün kendi planından akan/öz enerjisinin kalp ve üstü çakra merkezlerinden girişidir. Bu çakra merkezlerinde bulunan ‘çakra devinim halkası’ üzerinden enerjinin akışa geçmesiyle bedenin etrafında kalp/gırtlak ve tepe şakraları etrafında manyetik siklon güç alanı olarak oluşur.

Seyyalite, şakranın iç devinim kanalından – astralite ise şakranın devinim halkasından giriş yapan ve devinen enerjiden oluşan bir alandır.

Galaktik düzeyde astral yoğunlukla, Tanrısal düzeyde alın ve gırtlak şakraları üzerinden kristal enerji olarak açığa çıkar.

Nurlanma, bilincin kendi öz enerjisinin madde ötesi farkındalıkla bu boyutta tezahür ettirebildiği kendi öz enerji – biliş- farkındalık düzeylerine ait bir yansımanın deneyim edilmesidir.

Bilmek, size bilgi ile verilenin ötesine geçerek ‘öz bilişle’ bilmektir.
Akış halinde ve spontane olarak gelen ve tamamen pozitif amaca hizmet eden bilgi ile bilmektir.

Başkaları aracılığı ile edinilen tüm bilgiler ‘beynin sığasında depolanmış bilgiler’ ve ‘hazır bilgiler’dir.

Özün kendi bilgisi kendi galaktik planından direk kanal olucu mekanizmayı çalıştırması ve kendinden kendine akan, söz ettiğinin kelama dönüşmesidir.