Celal ve Cemal aşkı

Allah Sistemi’nde Celalullah – Cemalullah Arasındaki Aşk Reaksiyonu Esnasında Resuliyet Denilen Aşık – Maşuk İlişkileri Ortaya Çıkıyor 

ALLAH SİSTEMİ’NDE CEMAL’ULLAH, CELAL’ULLAH’A AŞK TERANELERİYLE SERENADDA BULUNURKEN BELİRTİLEN AŞK MANZUMESİNE İLAVETEN, KENDİ VÜCUDUNDAKİ HER ZERREYE DUYDUĞU ŞEFAAT HİSLERİYLE, HER ZERREYE AİT OLAN DURUMU BİLDİREN TESİRLERİ DE AŞK’IN İCABATINA UYGUN OLARAK GÖSTERDİĞİ AŞK REAKSİYONU İLE İNTİKAL ETTİRİYOR. CELAL’ULLAH, İSE BU TESİRLERE CEVAP OLARAK VERDİĞİ HER TESİRİ CEMAL’ULLAHA DUYDUĞU AŞKIN İCABATINA UYGUN OLARAK GÖSTERDİĞİ AŞK REAKSİYONU İNTİKAL ETTİRİYOR.

Resuliyet; İnsan-ı Kamil boyutunun en üst mertebesi olan MAHBUBİYET MERTEBESİ‘inde yeryüzünde Muhammed Mustafa (s.a.v) adıyla bilinen Cemal’ullah’ın, Allah Zul Celal Hazretlerinden İlahi Aşk reaksiyon fazlarının yaşanması esnasında Sınırsız İlahi imkanların nakil aldıklarını Tüm Varlığında bulunan zerrelere şefaat hislerine dayalı olarak intikal ettirilmesi ve yaymasıdır.

Cemaliyet ve Celaliyet Nurları: Her iki nur da gölge alemlerindeki kelimelerle tarif edilemeyen TEK VARLIK’ın kendi bünyesindeki iki ayrı halidir. Celal, heybet… cemal güzellik belirten iki sözcük. Bu iki sözcük ile tanımlanan her iki nur mevcutluğu hakiki TEK VAR olup TEK ve sınırsız bünyeden ibarettir. TEK VARLIK’ın ayrı şeenlerdeki iki hali, dönüşüm noktaları belirtilemeyecek girift fonksiyon arz etmektedir. Her noktada faaliyeti el’an süren ve İlahi iletişimlere dayanan çift yönlü aşk reaksiyonu aynı hususiyetlerle cereyan etmekte olduğunda bir noktayı tarif etmem bilgilendirmeyi temin edecektir. Her bir noktada bir birine geçmiş, mündemiç ve muhattapkâr birlik arz eden ilahi iletişimli nursal mevcutluklar, iki ayrı şeende TEK Orijinalliği her iki yönde de izlettirmektedir. Bu noktaya şuuren dalan bir varlık, her iki şeendeki TEK Orijinalliğin yüceliğine mahzar olabilmektedir. Böyle bir dönüşümlü hususiyet arz eden noktalar her varlıkta bulunmaktadır. Her varlıkta Allah’ı zikrin noktanın kendi ahvaline olan Allah’ı zikir noktası mevcuttur. Bu nokta varlığı ayakta tutan ve cemaliyet ile celaliyet nurlarının bereketli feyzlerini mahzar kılan noktadır.

ALLAH’IN, ÖZELLİKLE EN ŞEREFLİ VARLIĞI OLAN İNSANDAKİ ZİKİR NOKTASI, YİNE İNSANDA BULUNAN VE MUTLAK ŞUURDAN BİR GÖRÜNÜŞ OLAN (ŞUURULLAH) KENDİ ŞUURUYLA İŞTE O NOKTADA KENDİ VARLIĞINI İDRAK ETMEKTEDİR.

Bu şuurun bu noktada idrak ettiğini fark edebilen bir insan, çok önemli olan Ayn’el Yakin biliş halini gerçekleştirmiş olur. Bu Ayn’el Yakin biliş, varlığı şuuren o zikir noktasına çeker. Ayn’el Yakin bilişin maverasında zikir noktasına şuuren dalan insan varlığı, orada Hakk’el Yakin bilişin icabatlarına uygun celal ve cemal nurları arasında cereyan eden aşk serenatlarının, oynaşların ve sevişlerin yüceliklerine mahzar kalmaktadır.

Celal ve cemal nurlarının arasında cereyan eden çift yönlü aşk reaksiyonunun etkisinde bulunan bir insan varlığının duyumlamalarını sizlere kelimeler ile tarif etmem mümkün değildir. İster harika diyelim, ister muhteşem diyelim, öyle bir orijinal mütealliğe haiz bir hadiseyi sizlere kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Orijinal mütealliğe haiz olan hadisenin yaşanması, duyumlamanın yapılması sırasında varlık ile yokluk arasında bulunan ilahi iletişimlere dayanan imkanların da kazanılmasını sağlar.

ANCAK ŞUUREN ORİJİNAL MÜTEALLİĞE HAİZ OLAN ZİKİR NOKTASINDA HAK’EL YAKİN BİLİŞİ GERÇEKLEŞTİREN BİR DALIŞLA ORİJİNAL MÜTEALLİĞE HAİZ OLAN DUYUMLAMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

Allah dostlarının duydukları ilahi aşk nispetinde çekildikleri nokta bu noktadır. Allah’ı Allah için sevenin duyabileceği şiddetli sevgi olan İlahi Aşk yoğunluğunun duyulması oranında bu aşkı duyan varlığın, Allah’ı zikir noktasına çekilmesi ilahi murattan kaynaklanmaktadır.

ALLAH’IN DOSTLARI MUKARREBLERDİR. SIDDIKİYET VE İHLASİYETLERİNİN YANINDA ÇOK SABIRLI OLUŞLARI, ONLARIN BU NOKTAYA ŞUUREN DALIŞLARINI ÇABUKLAŞTIRMAKTADIR.

Allah dostlarına gösterilen sıddıkiyet ve ihlasiyet Allah’a gösterilmiş demektir. Zira Allah dostluğunun icabatlarına uygun olarak insanlığa çok faydalı icraat veren Allah dostu, Allah’ın yanında çok makbul olan bir varlıktır.

Yaşadıklarımı her ne kadar kelimelerle ifade edemezsem de, yine kelimelerle siz değerli okuyucularıma gönlüme dolanları intikal ettirmek istedim.

YİNE VURDU BAŞIMA O’NUN AŞKI MAHZAR-I KALBİYETTEN
GÖREN GÖZE AYAN OLUR SEBEBİ BASİRETTEN
BU AŞK DUYULDUKÇA KALIR MI ZAMAN MEKAN?
BENİ, BENDEN ALIR, GEÇİRTTİRİR ŞU CAN’DAN

BUNU YAŞAYAN ANLAR MEKAN ARTIK DAR
KALMAZ MEKAN GÖNLÜNDE KALBİNİ MEKANSIZLIK KAPLAR
KAYBOLUR O AŞKIN MEKANSIZLIĞINDA AŞK’LA AŞK OLUR
SEVEN KALPLERE DOLAR CANLI CANINDAN OLUR

EZELDEN SEVDİM O’NU SEVDİM CAN-I YÜREKTEN
AŞK’IYLA DOLDUM KALPTEN BİLMEM CANI MEKANDAN
BİR ŞEYLE DOLU BİR UKBA, DOLAR MI HİÇ BOŞALMADAN
O’NU SEVDİM O’NUN OLDUM GEÇTİM FANİ DÜNYADAN

KİM DER Kİ CANIMDAN
YA VEYL GEÇMİŞTİR CANAN’INDAN
BİLİRSEN CANAN’INI VAZGEÇERSİN CAN’INDAN
SENİN VARLIĞIN DEĞİL Mİ CANAN’INDAN
CANININ BATINI OLAN CANAN’INDAN
SEN KOPYASIN İŞTE ŞUALARDAN BİR KOPYA
KOPYANIN AMİLİ NE? UZAT ELİNİ O’NA
O’NUN KENDİSİ BİR NUR BATINI İSE O ALLAH
NUR FENA-İ RESUL BATINI İSE FAN’İLLAH
GEL GİR ŞU DERGAHA MÜRŞİDİN ALLAH OLSUN
ŞU DERGAH SANA NAMAZGAH – SECCADEN GÖNÜL OLSUN
VARLIĞIMIZ VASITA MÜRŞİD OLAN ALLAH’TIR
GÖNLÜMÜZ BİR SECCADE KIBLEMİZ NUR’ULLAH’TIR
KİM DER Kİ VAZGEÇEMEM CAN’IMIN BATININDAN
O HAKİKATİ BULMUŞ FEYZ ALIR CANAN’INDAN
CANAN KİMDİR RESULLAH O HABİB’ULLAHTIR
O’NUN BATINI ALLAH ALEM-İ NUR’ULLAH’TIR
KALBİMİZDE PİR SULTAN CEREYANI AŞKULLAH’TIR
HABİBİ NURULLAH’TIR. CANAN’INI BİL ONDAN
CAN’IN ONDAN BİR ZİYA SEBEBİ NUR’ULLAH’TIR
ONDA FAN OLANI BUL, O’NUN KALBİNE GİR
ZİRA KABEYULLAH’TIR.