Teknolojik üsler

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi uzayında bulunan bir komiteliğe bağlı işlev gösteren teknolojik aygıtlardır.

Andromeda ve Samanyolu Galaksisi

Andromeda ve Samanyolu Galaksisi

Andromeda Galaksisinde güneş sistemimizde bulunan gezegensel yapı gibi enerjetik veçhesi olan 9lu gezegen zinciri yer alır. Bu gezegenlerden biri olan İfedya tüm teknolojik üsleri yöneten ve sorumlusu olan bir komiteliğin ikamet alanıdır.

Bu ilahi hiyerarşik kuruluş, Rabsal bilgilerde ‘Rahim, olarak fonksiyon gösterir Ruhsal bilgilerde ise Galaktik federasyon olarak bilinmektedir.

teknolojik-usler-andromeda-galaksisi

teknolojik-usler-andromeda-galaksisi

Rahim evrenimizi içine alan bir uzay bölgesinden sorumludur. Evrenlerin ilahi enerji merkezi ifedya gezegeninde bulunan bu komite/kuruluş üzerinden dizayn edilir. Axoy RA Bilgelik öğretisi bilgilerinde ‘Teknolojik Üsler Bir’lik Komitesi’ veya Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği de denilmektedir.

İlahi Teknoloji

Sonsuz sınırsız aktif uzayın her koordinatında kullanılmaktadır. Bu teknolojinin imkanları kullanılarak Varoluşun her koordinatı Varlıkta tutulmaktadır.

‘Varlıkta tutulmak’ Varoluşun her bir zerresinin muhteşem bir denge ve dizaynla birbiri ile bütünsel olarak var olmasıdır.

İlahi teknoloji işlerlik göstermezse Varoluşun hiçbir boyutu varlık halinde bir arada bütünsel olarak duramaz. Dağılır gider. Ve Varoluşu, bilinçleri, evrenleri, galaksileri öyle muhteşem bir mekanizma zinciri denge altına almıştır ki bunlardan sadece bir tanesi Teknolojik üslerdir

Andromeda galaksisi

hem altın enerji hem de altın boyut / 5.boyut ifadeleri ile de bilinen bir bilinç seviyesi olarak da bilinmektedir.

Galaktik Konfederasyon yani Teknolojik Üsler Birlik komiteliğine bağlı bir uzman topluluk vardır. Bu topluluk  ‘Teknolojik Uzmanlar Bir’liği’ olarak ifade edilir. Çekirdek Evrende bulunan tüm Teknolojik üsler, Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin nezareti altındadır.

Teknolojik üsler Dünya’da bulunan piramitler gibidir. Enerji alışverişi, enerji dönüşümü ve belirli alanlara dağılımı için bulunurlar. Kristaller ve enerji blokasyonunu sağlayan üniteler barındırırlar. Bu üsleri de bizlerin yüksek benlik olarak bildiğimiz farkındalık ve bilişteki komutanlar, yardımcıları gibi enerjetik formlu uzmanlar idare eder ve yönetir.

Güneş sistemimizde Teknolojik üsler

Çekirdek Güneş Sistemimizde 2388  adet Teknolojik Üs bulunmaktadır. Bu teknolojik üslerin 1149 tanesi Çekirdek Dünya’dadır.

Teknolojik Üsler, gezegen ve uyduların iç ve dış katmanlarında da bulunurlar. Çekirdek Dünya’nın dış yüzey platformu, yer altı, deniz altı gibi her katmanında konuşlandırılmıştır.

Yer altı ülkeleri olan Agartha’da,  Barisfer katmanında, su altı hidrosfer katmanında Azlantas ülkesinde, Dış yüzeydeki doğal çıkıntılı oluşumlar olan dağlarda, tepelerde ve benzer çıkıntılı yapılarda yerleştirilmiştir.

Doğal piramidal yapılar dağ, tepe gibi çıkıntılı yapılardır ve doğal birer teknolojik üstür.

Teknolojik üslerin özellikleri

Teknolojik üslerin özellikleri genel ve özel bağlamda iki şekilde ele alınabilir.

Teknolojik üs ve doğal yapay enerji

Teknolojik üs ve doğal yapay enerji

Genel bağlamda Çekirdek Dünya’da evrim sürdüren bilinçlerin evrimsel enerji ihtiyacını karşılar, Dünya’nın tüm katmanlarında fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasını sağlar. Manyetik alan oıluşturur ve bu manyetik alanlarda bulunan evrimsel bilinçlerin Evrim enerjisi almalarına vesile olur.

Bilinçler, evrimsel enerji almadan yaşayamaz, evrim geçiremezler bu bir nevi Dünya’nın merkezinden gelen enerjilerin şakraların kök çakrasından çekilmesidir. Bitkiler, hayvanlar, elementler, insanlar için geçerlidir. aynı zamanda Dünyanın ve katmanlarının da her bir partükülüne etki eder ve evrim enerjisini sağlar.

Özel bağlamda ise ilahi idari kuruluşların enerjilerinin yeryüzüne çekilmesini mümkün kılarlar. İlahi hiyerarşik kuruluşlar teknolojik üsler vasıtasıyla çekilen enerjileri manyetik alanlarda devreye sokabiliyor. Teknolojik üsler bu şekilde İçinde bulundukları manyetik alanlara ilahi teknolojiye ait imkanları da sağlamış olur.

İlahi idari hiyerarşik kuruluşlar

Axoy RA Bilgelik Öğretisi Hiyerarşisi

Axoy RA Bilgelik Öğretisi Hiyerarşisi

Gürzün iç uzayında bulunan komite ve konseylikler, Gürzün dışındaki Rahman Boyutu ve bu boyuttaki katmanlarda bulunur.

*Rahman Boyutu,
*9.Katmanda Altın Galaksi İmparatorluğu,
*8.Katmanda Durgun Galaksiler Bir’lik Komitesi
*Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği (Çekirdek Dünya Rabliği)
*Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği
*Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği (Teknolojik Üsler Birlikte Komiteliği), Komiteliğe bağlı Teknolojik Uzmanlar Birliği
*Andromeda Galaksisinde Altın Galaksiler Arası Nizam Konseyliği
*Shapley-3 Galaksisinde Durgun Galaksiler arasi Nizam Konseyliği
*Samanyolu Galaksisinde; Samanyolu Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliği (Satürn Yüce Topluluğu)
*Samanyolu Galaksisinde; Samanyolu Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliği (Uranüs Yüce Topluluğu)

*Samanyolu Galaksisi Merkez Koordinat Düzeninde yer alan Veziri Kontrol Sistemi

 

Teknolojik üslerden yayılan enerji karakterleri

Evrensel Enerji, Evrimsel Enerji, Rabsal Enerji, Ruhsal Enerji, Teknolojik Boyut Enerjisi, Altın Ra Enerjisi, (Sultan Gücü enerjisi) gibi farklı karakterlerdedir.

 

Teknolojik üslerde partikül programlama

Piramit devre sistemleri

Piramit devre sistemleri

Porlar teknolojik üslerin tepesindeki kristal aracılığı ile çekilir ve işleme tabi olur. Programlanır.

Üslere çekilen partüküllere yüklenecek programları da Teknolojik üslerde bulunan ‘Teknolojik Uzmanlar’ yapmaktadır.

Piramidal bir yapı olan üslerin etraflarında bir devinim halkası vardır. Devinim halkasından yayılan partiküller üssün içinde bulunduğu manyetik alana dağılır. Bu partüküller kuant altı partükül pordur.

Teknolojik üslerden yayılan porlar, biyokompütürlerde DNA kayıtlarında açılım sağlıyor. Bu açılımları ‘inkişaf sistemleri’ olarak tanımlayabiliriz. Evrimsel ve Deneyimsel olarak ele alındığında Çekirdek Dünya’nın Seyir Programına uygun olarak Evrimini sürdüren bilinçlerde ‘evrimsel inkişaf’ sağlayıcı eforlar göstermektedir. Bu şekilde Bilinçlerin deneyim, evrim ve görev programlarına uygun olarak yakın plandan desteklenmelerini sağlıyor.

Deneyim ve Evrime uygun bir boyut olan Dünya’mızda bilinçler, evrimleşebilmek için varlıklarına bu üslerden yayılan enerjileri alırlar. Bu enerji Dünyanın merkezinden yayılır ve yayıldıktan sonra kök şakra üzerinden çekilir.

Teknolojik Üslerdeki Teknolojik Uzmanlar, manyetik alan dahilindeki bilinçlerin biyokompütürlerinde tadilat, destek, operasyon ve donanım gibi yardımlarda bulunuyorlar.

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Atlanta Merkeze uzanır.

Atlanta Merkezden yayılan kadir ve hakim enerjileri, Doğal Gürzün Rahman boyutuna çekilir. Bu boyuttan da Gürzün 9.katmanında bulunan Altın Galaksi İmparatorluğundaki Piramit Devre Sistemlerine gelir.

Enerji daima piramidal aygıtlardaki kristaller tarafından çekilir, işleme tabi olur, bloke edilip yayılıma sokulur.

Porlar ilk etapta çok yüksek yoğunluktaki Tanrısal Boyut Atlanta’daki Ana Piramit devre sistemlerinde üretirilir. Yien bu ana piramit devre sistemlerinin devinim halkasından yayılınca direk Rahman boyutuna temerküz eder. Rahman boyutunda da piramitler bulunur.

Piramit devre sistemleri

Piramit devre sistemleri

Altın Galaksi İmparatorluğuna ait enerji, bilgi ve cevher ALTIN RA bilgisi, ALTIN RA enerjisi ve ALTIN RA cevheridir.

İfedya gezegeni, Andromeda Galaksisi’nde bulunan diğer gezegenlere göre bir ayrıcalığa sahiptir. Bu fark, gelen enerjilerin Altın Galaksi İmparatorluğundan İfedya gezegenine temerküz ettirilmektesidir.

‘Altın Ra Gücü’, Andromeda Galaksisindeki ifedya gezegenine çekilerek, Teknolojik üsler birlik komitesi tarafından ‘Teknolojik Üs’lerde’ kullanılmaktadır.

Göklerden gelen enerjiler daima transformasyona uğrar. Çok yüksek frekans ve sabiteye sahip bu enerjiler ilahi hiyerarşik kuruluşlar ve bu kuruluşlarda yer alan piramidal yapılarda dönüşüme uğrar.

Enerji özetle; Atlanta boyutundan Rahman Boyutuna oradan Altın Galaksi imparatorluğuna oradan da Andromeda Galaksisine ulaşır. Bu süreçte transformasyona uğrar ve karakteri değişir. İhtiyaca binaen bu enerji dağılımı olur.

Teknolojik Üs’ler Altın Galaksi imparatorluğundan gelen Altın Ra  Enerjisini olarak bilinen bu yapay enerjiyi kullanır. Altın Ra Gücü Dinsel bilgilerde ‘Sultan Gücü’ olarak ta bilinmektedir.

gürz

gürz

Kharyamantas Onya’dan yayılan enerjiler Gürzün dışında bulunan RAHMAN BOYUTUNA çekilir. Enerjiler süper makro kıstasta iken Rahman Boyutuna MAKRO kıstasa dönüşmektedir.  Bu dönüşüm için elbette yine bu boyutun piramidal yapıları kullanılıyor. Piramit devre sistemleri olarak bilinen aygıtlar, yapılarında enerjilerin toplanarak bloke edilmesini, düzenlenmesini karakterize edilişini ve dağılmasını sağlıyor.

Rahman boyutuna çekilen enerjiler tepeden aşağı doğru yoğunluğu gittikçe düşürülerek gürzün iç uzayına dağılıyor

Rahman boyutunda bulunan piramidal yapıların varlığıyla çekilen porlar, Gürzün boğum noktasında 9.katmana denk gelen Altın Galaksi İmparatorluğuna verilir.

Altın Galaksi İmpaatorluğunda yine piramidal yapılardan bahsedebiliriz.  Porlar piramidal yapılar vasıtasıyla çekilir ve karakteri Altın RA Enerjisine dönüştürülür, Altın Ra bilgisine dönüştürülür. Altın Galaksi İmparatorluğunda yine piramidal yapılardan bahsedebiliriz.  Porlar piramidal yapılar vasıtasıyla çekilir ve karakteri Altın RA Enerjisine dönüştürülür Altın Ra bilgisine dönüştürülürAltın Ra Enerjisi ve bilgisi, Altın ra porlardır. bundan önce bu porlar Rahmaniyet karakterindedir

Rahman boyutundan sonra Altın Galaksi İmparatorluğundan karakter değişimine uğrar

Teknolojik Üslerin teşkilandırılması ‘Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği’ tarafından yapılıyor. Bu komiteliğin kullandığı enerjinin kaynağı ise ‘Altın Galaksi İmparatorluğu’dur. Altın Galaksi İmparatorluğu, enerjiyi direk bu komiteliğe veriyor diyebiliriz.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği, Andromeda Galaksisinin İfedya Gezegeninde konuşlandırılmış bir komiteliktir. İfedya gezegeninin periyodik devinimine bağlı olarak bu enerjiler Altın Galaksi imparatorluğundan periyodik olarak çekilir.

Burada gezegenlerin kendi etraflarındaki periyodik devinimlerinden bahsediyoruz. İfedya gezegeni her periyot tamamlamasında imkanları alır ve kendi varlığına kazandırır Kazandırılan bu enerji-bilgi, güç, cevher Teknolojik Üslerde kullanılmaktadır.

Her bir galakside güneş sistemlerindeki gezegen ve uyduların varlıklarında tanzim edilen teknolojik üsler, Teknolojik Üs’ler Bir’liğinin üzerinden Altın Galaksi İmparatorluğundan güç, bilgi ve cevher alırlar.

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerjinin Güneş sistemimize dağılımı

Güneş sistemimizdeki gezegenler kendi etraflarında periyodik olarak devinimini sürdürürken aynı zamanda Güneş etrafında da periyot periyot devinmektedir.

Güneş, mütemadiyen patlayan, yanan, gürleyen bir yapıdır. Ses, ateş ve ışık karakterli porları yayımlar. Güneşten mütemadiyen yayılan porlar, güneş sistemi dahilindeki uzay objelerine dağılarak kazandırılır. 
Güneş sistemi dahilinde bulunan uzay objeleri, gezegenler uydular,
 güneş etrafında periyodik döngülerini tamamlamalarıyla Güneşten porları alır ve kendi varlığına kazandırır.

Güneş etrafında dönüşlerini tamamlamaları bir periyottur. Güneşten alınan bu porlar her gezegenin karakterine uygun olarak değişkendir.  Güneşten çekilen enerjiler gezegenlere kendi ‘Çekirdek bilgi ve Çekirdek enerjisi’ olarak kazandırılır. Örneğin, Jupiter enerjisinin bir karakteri vardır. Uranüs gezegeninin bir karakteri vardır Yenilikçi doktrinle ilgili kayıtları içerir. Astrolojinin ilgilendiği daldır. Her gezegenin karakteri ve gezegenlerin kişiliklere etkisi diye biliyor.

Çekirdek Güneşten gelen tesirleri alıp kendi varlığına kazandıran uzay objelerinde, bu enerjiler kendi karakteri haline dönüştürülür.

Gezegen çekirdeği Barisfer

Her gezegenin çekirdeği, Barisfer katmanıdır. Güneşten çekilen imkanlar bu katmanda bloke olur. Güneşten yayılan porlar ‘Evrimsel enerji’ karakterindedir. 

Çekirdek Dünya’da Evrimini sürdüren bilinçlerin ‘Evrimleşebilmeleri için gerekli olan bu enerjiler Güneş’ten verilebiliyor. Tüm evrim prototiplerinin güneşten yayılan bu enerjilere ihtiyacı vardır ki evrimleşebilsin. İşte bu noktada doğal piramidal yapılardan bahsedebiliriz. Dağlar, tepeler dediğimiz yapılardır.

Çekirdek Güneş Sistemimizin Güneşi, kademeli olarak Çekirdek Dünya’nın Barisfer katmanını şoklamaktadır. Bu şoklama ile sahip olduğu imkanlar bu katmana bloke oluyor.

Barisfer katmanı, diğer katmanların çekirdeği ve imamesidir. Çekirdek Dünya’daki diğer katmanların enerji, bilgi ve cevherle ihya edilişini sağlar. Barisfer, Çekirdek Dünya’nın katmanlarını etkilerken Dünya’nın manyetik alanına da bu imkanları dağıtmaktadır

Evrim prototiplerinin tamamı Çekirdek Dünya’ya kilitlidir. Elementer, bitkisel, hayvansal, beşeri ve özel evrim prototiplerinin ihtiyacı olan EVRİMSEL ENERJİLER, Güneşten çekilerek Barisfer katmanına bloke olmakta ve bu katmanda bir takım düzenlemelerle Dünya’nın dış yüzeyine dağılmaktadır.

Evrimsel enerji

Güneş, ses-ateş ve ışık karakterli porları güneş sistemine dağıtır, yayar. Bu enerjiler gezegenimizin çekirdeği barisfer katmanına çekiliyor ve bu katmanda işlenerek dağlardan, tepelerden yayılıma sokuluyor. Evrimini sürdüren bilinçlerin ‘Evrimsel Enerji’ ihtiyacı da bu şekilde manyetik alanlara kazandırılıp, varlığımızdan çekiliyor.

Dünyamız yapısını oluşturan her bir partikülü program içerir. Taşı, toprağı, bitkisi, elementleri… Ve Dünya’yı meydana getiren her bir oluş, kuant altı partükül olan porlardan yapılanmıştır. Bu porlara ‘Çekirdek Dünya’nın Seyir Programına uygun olarak programlar yüklenmiştir.

Güneş sistemimizdeki uzay objelerini de ele alsak bu programizasyon bulunur. Güneş sistemimizdeki uzay objelerinin tamamı kendi seyir programına uygun olarak programlanmış hatta Güneş dahil bu seyir programına tabi tutulmuştur.

Her birinin kendi evrimsel sürecini bu seyir programına göre geçirir. Çekirdek Güneş Seyir Programı, Çekirdek Dünya Seyir Programı gibi… Bu seyir programına Dünya’nın, Güneşin veya diğer gezegenlerin kendi ‘Otomasyon bilinci‘ tanımını kullanabiliriz de.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgilerinde daha açık ifadesi ‘Cevheri Otomasyon Bilinci ya da Metabolizma bilinci‘ dir.

Çekirdekten evrimleşme

‘Çekirdek Evrim’ ifadesini çok duymuşsunuzdur. Evrim biliyorsunuz ki İçinde bulunduğumuz Evrenin çekirdeği olan ‘Çekirdek Dünya’da sürdürülebiliyor. Çekirdek Evren, Mini Atomik Bütün çekirdeğidir. Çekirdek Evren’in çekirdeği ise Çekirdek Dünya’dır.

Çekirdek Dünya’nın bir programı olduğundan bahsetmiştik ve buna ‘Çekirdek Dünya Seyir Programı‘ diyoruz. Bu seyir, Dünya’nın partiküllerinden programlanarak sürdürülmektedir. Çekirdek Evrim için de aynısını söyleyebiliriz.

Çekirdekten evrimleşme önce bu Dünyanın partiküllerinden ve Dünya’ya evrimsel bağlamda kilitli olan bilinçlerce yaşanabiliyor. Bu demek oluyor ki Çekirdek Dünya bir evrimleştirme yapısıdır. Bir formu var ve bu form aynı zamanda mekanıdır da. Bu form partiküllerinden evrimleşmeyi sağlayıcı bir şekilde programlanmıştır. Bunun için Çekirdek Dünya’ya Evrimleşme ve Evrimleştirme Formu‘da deniliyor.

Evrimleşen hem kendi formunu hem de üzerinde yaşayan bilinçlerin formlarını evrimleştiriyor. Bu evrimleşme, Barisfer katmanına gelen enerjilerin çekilmesi ve dağılması ile olabiliyor.

 

Veziri kontrol sistemi olarak bilinen komitelik, Güneş Sistemi iç uzayına dağılacak evrimsel enerjilerin kontrolizasyonunu yapmaktadır. Galaktik Güneşten gelen imkanları Samanyolu Galaksisi iç uzayına dağıtırken kontrolizasyonunu yapar.

Şekilde bir koni var ve bu koniye ‘Çekirdek Evrim Konisi‘ diyoruz. Bu koni adından da anlaşılacağı üzere Evrimleşmeyle ilgilidir.

Tepe noktasında bir komitelik var. Aynı zamanda Galaktik Güneşe denk gelen bir koordinattır ve imkanlar tam bu koordinattan çekilerek Güneş Sistemine veriliyor Bu imkanlar, evrimsel enerjilerdir.

Tepeden çekilip tabana dağılıyor. Ortasında Sirius Takım yıldızı bulunuyor. Sirius Lyra ve Sirius Vega yıldız sistemleri Axoy RA Bilgelik öğretisi bilgilerinde genel ve özel evrimle alakalı her türlü imkanı seferber edebilen Teknolojik uzmanlara ait laboratuar ve tesisatlarla donatılmıştır.

Sirius Lyra, Genel evrimini sürdüren bilinçler üzerinde tasarruf gösterirken Sirius Vega, Özel evrim prototipleri üzerinden tasarruf gösterir.

Veziri kontrol sistemi Beta evrim için gerekli olan enerjilerin de Güneşten dağılmasını ve bu mahiyette programize edilişini sağlar. Beta inkişaf için beta enerjiler gerekiyor ve bu enerjiler yine barisfer katmanı üzerinden Dünya’nın dış yüzeyine kazandırılıyor.

Komitelik dedik mi 18 adet khamondan (Veziri/Nizami Bilinç) söz ederiz. Veziri kontrol sistemini oluşturan khamonlar, ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ne bağlıdır. Teknolojik Uzmanlardan oluşan bir Birlik olan ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ ise ‘Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği’ne bağlıdır. ‘Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği’nin bir koludur. Bu komitelik, Çekirdek Evrimden sorumlu olduğu için bu komiteliğin khamonlarına, ÇEKİRDEK EVRİM KONTROLÖRLERİ de denilmektedir.

Evrimsel enerjiler, Güneşten çekilerek bu komitelik tarafından kontrol edilir, ihtiyaca binaen güneş sistemi iç uzayına dağılımı sağlanır ve bu işlemler  evrim konisinde bulunan piradamidal yapılar kullanılarak yapılır. Bundan sonra Teknolojik üslere dağıtılır diyebiliriz.

‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç Odağı’ bu ifadeyle de sıklıkla karşılaşıyoruz. Çekirdek Evrim Transformatör Güç Odakları, gezegenelerdir. Güneş sistemi iç uzayında bulunan Gezegenler, Güneşten gelen tesirleri periyodik devinimleri ile alarak kendi varlıklarına kazandırır. Bu enerjiler evrimsel enerji niteliğinde olunca gezegenler de bu enerjileri transforme ederek kendi varlığına kazandırıyor ve karakter değişimi söz konusudur. Evrimsel enerjinin gezegenin enerjisi haline dönüşerek evrimleştirmesidir

Çekirdek Güneşten gelen Evrimsel enerjilerin transforme edilmesi gerekir ve bunun için gezegenlere ‘transformatör güç odağı’ ifadesi kullanılıyor.