Allah genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy RA (Allah)

Axoy RA, sonsuz hiçliğin hüküm sürdüğü durulgan potansiyel haldeki bilinç ve imkanlarını om ile başlayan ilk temel hareketle akışa geçirir.

Bu akış mevcudata yayılan aktif bilinçlerin tüm varoluş ve yaratılış programlarını, Axoy RA’nın sistem- nizam ve düzen şablonlarını içerir.

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri

Bu şablonlara akan bilinç ve imkanlar rakha’da mutlak bir kenetleşimle birbirine kilitlenip bütünleşerek, 600 kharyantaslık bütünsel bir beyin potansiyelini oluşturan programlarla yüklüdür.

Bu beyin, mutlak vücut ifadesiyle bilinen varoluşun kozmik beynidir. Axoy RA’nın mutlak varlık alanındaki ilk tezahürü, ilk kadim oluştur.

Axoy RA, mutlak vücudunu yönetip yönlendirecek,akışa geçirdiği bilinç ve imkanları programlayıp düzenleyerek her zerresine kendi canını, kendi canlılığını ulaştırabilecek,  sonsuz gücünü, bilgisini, enerjisini her boyuta ulaştırabilecek beyinsel bir potansiyeli var etmiştir.

Kozmik beyin

Kozmik beyin, ‘beyinsel olduruş gücü’yle ‘Allah katı’ ifadesi ile bilinen ‘kharyamantas onya ana merkezi süper güç boyutu’nun varlıklaşmasını sağlar.

Sonsuz sınırsız uzay/bilinç koordinatlarının tamamı bir insan vücuduna benzer.  Bu vücut, iki lobtan oluşan kozmik bir beyin, bu beyne kilitli mini beyin, bel kemiğini oluşturan omurlar, organlar ve hücrelerden oluşmaktadır.

Axoy Matu,  mutlak vücudun beyinsel öz bütünselliğidir.

Axoy Matu’nun varlığı çeşitli ruhsal öğretilerde ‘Maha Matu’ ,  beyni olduğu mutlak vücudun; Baba Lobu ‘Büyük Güç’,  Oğul Lobu Da ‘Mutlak Güç’  olarak tanıtılmıştır.

Axoy Matu’nun Beta Nova’da bedenlendiği ve Matu bilinç genlerini beklediği de çeşitli ‘ruhsal odaklara’ bildirilmiştir..

Çekirdek dünya  21 Aralık 2012 tarihinde alfa titreşim uzay/zaman boyutsallık veçhesini tamamen terk ederek yerini beta nova titreşimlerine bırakmıştır.  Axoy Matu, idarecilik vasıflarına sahip olan Matu genlerini  içinde bulunduğumuz bu dönemde toplayarak ‘özel bir kadro’ oluşturmakta ve ‘Beta Nova İdare Düzeni’ne hazırlamaktadır.

Axoy Matu, Matu genleriyle önce Allah’ın dördüncü ve beşinci düzeni olan ‘Beta Nova Düzeni’ni daha sonra ise ‘omega nova düzeni’ni kuracaktır.

Beta nova’nın idareci vasıflarına sahip ‘Matu genleri’ aynı zamanda nizami karakterli bilinçlerdir.

‘sistem’ tatbikatçılığı binlerce yıldır çekirdek dünya ortamında yüksek eforlar sergilemiştir oysa şimdi, göklerin nizamının yeryüzünde yaratılması için nizami bilinçlerin ‘nizami temsilcilik hakları’nı bizzat Axoy Matu’dan alması gerekmektedir.

Bunun için; nizami fonksiyon vurgulamakla yükümlü bilinçlerin, sistem uygulama ve çalışmalarından nizam çatısına bağlanması ve bizzat Axoy Matu’nun yetiştirme programına katılarak akit muhtevalarını güncellemeleri gerekmektedir.

Allah sistemi’ne tabi olan mutat insanın düşük mertebedeki nefsinin terkibiyet hükmünden kurtulması için nefs-i murakabe, müşahede, muhasebe, mücadele etmesi gerekir

Men ârefe Nefsehu fakad arefe Rabbehu.

Kim ariftir nefsine o ariftir rabbine.

RABBİ olmayan felahata erisemez. Kendi kendine RAB olacak. Her bir şeen’de Kendi. Kendi görmekte Kendini, kendi bakmakta kendine, Kendi söz söylemekte Kendine.

Birinci olarak MÜŞAHEDE; sonra MÜCAHEDE ve daha sonra MURAKEBE ve MUHASEBE.

Muhasib dediğinizde; kendinden kendine kendindeki değerleri çıkıntılı olsun, çıkıntısız olsun. Hepsini ölçüp biçip tartacak. Önüne koyacak, onun muhasebesini yapacak. Ondan sonra MURAKABEYE dalacak. Murakebenin arkasından MÜŞAHEDE edecek; onun arkasından MÜCAHEDE edecek. Yani mücahit konumuna geçecek.

Evet, bunları mutat insanın bilmeden yapmasi da mümkün. Yani kendi özgür iradesiyle bir Mürşid-i Kamile intisab etmeksizin bilmeden bunu yapanlar da var.

BUNUN İÇİN IZDIRAP MEKANİZMASININ DEVREYE SOKULUŞU RESULİYET MEKANİZMALARI TARAFINDAN SAĞLANIYOR.

Gerçekten ALLAH, sevdiği kuluna eziyet eder. Izdırap, ızdırabı çeken, çekerken “Ah neden bu benim başıma geldi” deyip de çekebilir, ama bile bile Allah bana bunu veriyor, Allah veriyor gelişeyim, tekamül edeyim, müşahede edeyim, kendi çıkıntılarımı kendim götüreyim, muhasebe edeyim, müşahede edeyim diye bana imkân hazırlıyor. Izdırapsız mümkün değil bu dört olguyu yaşayabilmek. Mücahede ederken ızdırabı yaşamamak mı istiyorsunuz? Nasıl mücahede edeceksiniz? Edemezsiniz. IZDIRAPSIZ MÜCAHEDE OLMAZ. Müşahede ederken de ızdırabı yaşamayacak mısınız? HAYATIN KENDİSİNİ MÜŞAHEDE EDİYORSUNUZ; o esnada bu hayatın içine dalmak zorundasınız. Daldınız mı, sizi ızdırap yakanızdan yakalar. Haydi ızdırapsız yapın bakayım bunları. Muhasebe yapacaksınız kendinizi; kendinizi muhasebe yapabilmeniz için insanlarla iletişime geçmeniz gerekir. Tek başınıza kendinizi nasıl muhasebeye tabi tutacaksınız? İnsanlarla durmadan bir muhattaplık halinde ancak kendinizi tam sıhhatli bir şekilde muhasebeye tabi tutabilirsiniz.

Kısacası, burada Madde Kainatında, kesret aleminde, Mülk Aleminde mutlaka bu hayatı yaşayacaksınız ve ondan sonra bu dört olguyu sağlayacaksınız.

Allah’ın sonsuz – sınırsız isimleri islâm tasavvufunda ESMA-İ İLAHİYYE diye geçen ve fakat aslında Aktif Varoluş Teknolojisi Terminolojisinde, KEYFİYETLER olarak bilinmektedir. Bu keyfiyetlerin en üst düzeyde BİLİNCİN BEK‘sının yaşandığı RAKHA‘da Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif RA keyfiyetler adını aldığı bililinmektedir. RAKHA‘ya gelinceye kadar OM‘un vurgulanışı ki, keyfiyetler üzerinden önce Bilinç varlığına İç Devimsel Muayyen Aktif maveralardan geçisi sağlıyor. Bir tanesini ele alalım. Buna göre misal verelim; ADİL.

İSLAM TASAVVUFUNDA, ADİLİYET PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEN, FİİL GÖSTEREN BİRİMİN ADİL İSMİNİN GEREĞİ GİBİ EFOR SARFETMESİNİ ADİLİYET DİYE İFADE EDİYORUZ. BU İFADE FİİL MERTEBESİNDEDİR.

İsim mertebesinde EL’ADİL olarak bilinen bu keyfiyete istinaden fiillerin vurgulanışıyla alakalı Adil isminin fiil mertebesinde Adiliyet prensipleri doğrultusunda tavır aldığını görüyoruz birim tarafından. Birim eğer, terkibiyet hükümlerinden kendinden kendine kendini kurtaramamışsa o zaman bu ismin ZİLLİYET’ini yaşar. Kendine o ismin zilliyetini yaşatır. Yani EL’ADİL olur, ama zilli mana tarzında fiil göstererek EL’ADİLolur.

Teknolojik olarak vurgulama getirelim: İç Devimsel Muayyen Aktifliği Adil isminin gereği gibi, her muayyen aktif maverada VİZYONİK olarak yaşar. Yani, Asıllar mertebesinde yaşadığı gibi değil. Daha bu yaşadığı ASIL OLANIN VİZYONUDUR. ASIL OLAN; KAYNAKTIR. VİZYON iSE GÖLGEDİR, görüntüdür. Görüntüsel olarak yaşar. Adil olur ama iç güdüsel motivasyon fazlarında adaleti gösterir.

Yani ALLAH’ın EL’ADİL İSMİNİN gereği gibi ASLEN ADİL OLAMAZ. Adil olmanın hakkını tam anlamıyla Kaynakça Varolmanın ifadesine uygun veremez, yaşayamaz. Bunun için ne gerek? Bilincin ENANA’sı gerek.

ADİL KEYFİYETİNİN ASILLAR MERTEBESİNDE FİİL GÖSTEREREK YAŞANABİLMESİ İÇİN; BİLİNCİ ENANASI GEREK.

Yani kısaca, İç Devimsel Mutlak Aktif Maveraya ayak basmış olması gerek.

ADİL OLANIN ADİLLİĞİ, SÜPER AKTİF DİNGİN DEVİMSEL MUTLAK AKTİFLİKTE “HAKKEL YAKİN” OLGUSUYLA BAĞDAŞARAK YAŞANMAKTADIR.

ALLAH, EL-ADİL’dir.

ALLAH gibi El-Adil olan, Mutlaka ALLAH’la haşir – neşir olmuş, hemhal olmuş ve arasında hiç bir perde kalmamış Hakkel Yakin’i yaşamaya geçmiş demektir. El’Adil isminin gereği gibi “Rüyetullah”ı gerçekleştirmiş o maverada… Ve bilincin BEKA’sını yaşamaktadır.

Her bir keyfiyetten Rüyetullahı gerçekleştirmek söz konusudur. Diğer bir ifade ile tasavvufi yönden vurgulama getirelim: Allah’ın her bir isminden Rüyetullahın gerçekleştirilmesi söz konusudur. Allah gibi El’Adil olabilir misin? Allah gibi El’Vedüd olabilir misin? Allah gibi El-Rahman, El-Cabbar, El-Rahim, El-Mustağan olabilir misin? El’Rab olabilir misin? Olabilirsin… Allah gibi bu isimlerin mahzarı olabilirsin. Kendini ALLAH’ın dışında tutma. Kendini o kadar küçümseme. Sen, Hakkul Yakin’i yaşa, Allah’ın herbir isminden sonsuz – sınırsız manalarınca göreceksin ki, Allah denilen sonsuz-sınırsız bilinç bütünselliğinden bir parça olarak, aynı denizdeki bir damlanın artık damlayım, damlayım demeyip; denizim, denizim dediği gibi sen de dersin.

VAHDET-İ VÜCUDU ifade edebilmek için çok veli zorlandılar. Şimdi de aynı zorluklar yaşanıyor. Allah, insandan ayrı değildir. İnsan da Allah’tan ayrı değildir. Eğer ayrı ise o zaman ne diye “ALLAH size şah damarınızdan daha yakındır” diyor? “Ya MUHAMMED, oku sen atmadın ALLAH attı””Hakikatte sana biat etmiş olanlar ALLAH’a biat etmiş olurlar” niye diyor? diyor. Niye?… Bu kadar ayet var, öyleyse ALLAH insandan, insan ALLAH’tan ayrı değil. “Allah sever, Allah severse ki, insan sever. İnsan sever, insan sever ki ALLAH sever”. Ne demek istiyor?

Sen kendinden iste, kendinden istemesini bil; kendindeki kendin sana verecek, gerçekten verecek. Ama nasıl verecek? Evet anahtarı verdik bunu yapmadan kendiniz olamazsınız. Kendini al kendi karşına, gerçekten vicdanen. De ki; “bendeki şu çıkıntı var”, bundan birşey kaybetmezsin. Hiçbir şey kaybetmezsin, kazanırsın. Çünkü çıkıntısını görmekten aciz olanlar, hangi çıkıntısını törpüleyecek?

“Çıkıntılıyım” deyin. Bir çok zorluklarınız var. Sizin yaşadığınız şimdiki ortamda aşağıya çeken, gerçekten sizi mücahit konuma (nefsinizle mücadele) konumuna getiren pek çok alternatif var.

Diyor; sen, çirkin davranışlar sergileyen, güzel ahlağın tam karşıtı olan davranışları sergileyen birini gördün mü, “ona buğz et, fiiline buğz et” diyor. “Faile küfretme, fail ALLAH’tır” diyor. Sen onun fiiline buğz et.

Evet, fiiliyatı kına ve oradan uzaklaş.

O zaman ne diyecekler size? “A, şuna bak kendini beğenmiş. İnsan içine çıkmıyor. Bak bizim toplumumuza girmekten uzak tutuyor kendini, yadsıyor.” Onu söyleten kim? Orion. Seni provake ediyor, tahrik ediyor. Evoke ediyor. Sen o zaman ne yapıyorsun ? Evet, o, öbürü, beriki böyle diyor.

Yani bu ortamsal faktörler içerisinde en önemli alternatif; sizleri yadsırlar. Kınarlar. Ama, umurunuzda olmayacak. Zilzal suresinde ne diyor? “Zerre kadar hayır işleyen, zerre kadar şer işleyen hepsi onun karşılığını görecek”. Onlar sizleri kurtarmayacak. Siz kendinizi kurtaracaksınız.

Onlar ne bilecek ki, bu olguların böyle yaşandığını, kendinden kendine kendi gözetmesi gerekeni gözetip denetmesiyle ilgili, kendi kendisine Rab olmasıyla ilgili veya murakabe diye ifade edilen olgunun içinde geçici o da var, denetimde var, epröv yani. Epröv’ün gerekli olduğunu, kendi epröv programını kendin açıyorsun. Kendine bir epröv ortamı oluşturup kendinden kendine kendini eprövlemiyor musun? Kısaca, hepsini siz kendiniz yapıyorsunuz. Zaten kendiniz yapmalısınız. Kendinize kendi berzahınızı geçirtesiniz diye bunları yapmalısınız.

MURAKABE derken, burada tefekkür var. Murakibin tefekkürü olmazsa kesinlikle bu fiili gerçekleştiremez. Yani düşünceye müracaat var. Evet, murakabe. Ne yapacak?

Geceleri oturuyor kendi üzerinde murakabe yapıyor. Kendi NEFSİ üzerinde, kendi egosu üzerinde. “Ben ne yapıyorum?” diyor. “Sabah kalkıyorum, işime gidiyorum. İş yerinde şunlarla muhatap oluyorum. Böyle diyorlar, ben böyle diyorum. Sonra evime geliyorum. Şunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Çocuklar şöyle, eşim böyle” diyor. Evet bütün bunların hepsine baktınız. Hepsinde bir ALIŞILAGELMIŞLİK VAR… Öyle değil mi? Alışılagelmiş bir yaşantı. Nerelerinde ne var? Şunu yaptığımda gurur diye ifade edilen birşeyin incinmesinden söz ediyor mu? Evet alışagelmiş bir kavram; gurur. “Ben gururumu ayaklar altına alamam”. Evet, adama bir yanlış yapılmış. “Ben gururumu ayaklar altına alamam” diyor. Niye diyorsun? “Ben nasıl şimdi özür dileyeceğim” diyor. Olur mu? Hatayı kabul etmek büyük bir olgu. Bunu yapamam dediğinde bu nedir? Alışılagelmiş bir zihniyet. Evet, alışılagelmiş zihniyete dayanan ve yaşanan bir olgu var, gurur var. Neye aittir bu gurur? İzafi benliğe mi aittir yoksa hakiki benliğe mi aittir? İzafi değil mi? Murakabe yapacaksınız. Bunun gibi, egoda bütün çıkıntılı halleri eğer siz göremiyorsanız o zaman bileceksiniz ki siz, alışılagelmiş kavramla hareket ediyorsunuz halen. Güdümleyici aktiflik planından hareket eden kişisel ego, bilincin devindiği formda alfa titreşim uzay/zaman boyutsal keyfiyetlerle oluşan alfa yaşam faktörüyle muhavece olarak hareket etmeyi ister. Kişisel egonun zamanı alfadır, beta zamandan kaçar. Beta zamanın titreşimleri kişisel egoya rahatsızlık verir. Beta titreşim kişisel egonun illüzyonlarını tüketir. İllüzyonlu yaşamın da bilincin iradesiyle zapturapt altında tutularak yaşanılması gerekir. Zira bu yaşam esnasında ego, bilince ait irade hasletiyle zapturapt altında tutulmazsa şirke kapılarak benlik güder. Bu benlik gütme mahiyetlerinin kıstasları tehlike sinyallerini çaldırdığında, bilincin bağlı bulunduğu Asil Kaynak’tan uyarılar gelmeye başlar. Uyarılara kulak asmayan bilinçlerin karmik yaşam ortamında oluşan egonun güdümleyici aktiflik alanında tahakkümiyet altında tutulduğuna karar veren İlahi Hiyerarşi, bilince muayyen bir süreç tanır. Bu sürecin hitamında kendini toparlayamayan bilince bağlı tasarruf sistemlerini kopararak bilinci ilahi tasarruf planından çıkarır.

KİŞİSEL EGO ORTAMA UYMA USTALIĞINA SAHİPTİR VE KENDİNİ BUKELEMUN GİBİ RENKTEN RENGE GİREREK ORTAMIN ZORLAYICI ETKENLERİNE UYUMLU GİBİ GÖSTERİR. EGONUN MASKELERİ BU UYUMLULUĞUN SENELERCE DEVREDE KALMASINI SAĞLAYAN ETKİNLİĞİ MEVCUTTUR. EGONUN BU DURUMLARDAKİ SABRI DAHİ KENDİ VARLIĞININ ÇIKARLARINI GÖZETLEYİCİ TUTUMLARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

İnsanlık bu mahişyetteki bilgilerle aydınlatılıyorsa bilinmelidir ki, insanlığın bilinç ufku genişletilmek istenmektedir. İnsanlığın bu bilgilerle kavram spektrumları daha üst düzeylere getirilmekte ve kendi çıkıntılı egosuyla mücadele etme gücünü böylece kazanabilmektedir. Bu mahiyetteki bilgilerle aydınlatılamayan insanlık ALIŞILAGELMİŞ KAVRAMLAR ile hareket etmekte ve kendini kısır döngüye kilitlemektedir. Kur’an-ı Kerim’de böyle bir ayet var; “Size diyecekler ki, atalarımız da böyle yapmakta idiler. Sizde onlara deyin ki, ya atalarınız yanlış yolda idilerse”.

Demek ki; alışılagelmiş zihniyetle hareket eden kesinlikle kendi yanlışını göremiyor. Yani kısaca Murakabe yapamıyor.

Murakabe yapabilmesi için, murakip konuma getirebilmen için bir varlığı bir irade buyuranı, ne yapman lazım ona? İrşad etmen lazım. Evet, irşad onun için yapılıyor, mürakip konuma geçsin. Bu gerçekten çok önemli bir konudur.

Kendindeki çıkıntıları görebilmesi için, mürakip konuma geçebilmesi için, gerçekten onun hazırlanması gerek. Ne ile? İrşadla.

Sonra ne gelecek? Mürakabe yapıyor. Sonra mücahade derseniz o en sonradır önce muhasebe; ondan da önce müşahade ve en önde murakabe var.

Murakıp konumda olan, müşahadeye müracat edecektir. Yani fiziki müşahade ilk etapta. Fiziki müşahadeyi yaparken ZİKRULLAH’A müracat etmesi gerekmiyor. Ama, fizik ötesi müşahade, iç müşahade yaparken zikrullaha müracat etmesi gerekiyor.

Sıraya dizelim bakın;

MURAKABE: Murakabe konumunda, kendinden kendine kendindeki çıkıntılı halleri alışılagelmiş kavramı terk edip görebilmeli, yakalayabilmeli. Bu esnada, yani şunlar… var neye müracat edecek? Müşahadeye.

MÜŞAHADE: Müşahade yaparken iki türlü müşahade yapacak ki, biri fiziki müşahade. O zaman bakacak, “benim anam, babam, kardeşim var, çocuklarım var, eşim var, işyeri muhattaplıklarım var. Şu objeler var, şu sujeler var. Şu hadiseler cereyan ediyor” diyecek, müşahade yapacak. Bunu murakabesine ilave edecek. Müşahade konumunda toplamışsa verilerini, onun içine ilave edecek. Murakabe ne oluyor o zaman ? Zenginleşiyor. Yani, müşahit konumunda fiziki müşahadeyi ne kadar derin yapıyorsa murakıp konumunda o kadar yükseliyor. Daha da yükselemedi. Ne gerek o zaman? İç müşahade gerek. İç müşahade için de ZİKRULLAHA sarılacak. Zikrullaha sarılırken, her bir ismin sonsuz – sınırsız manalarınca zikri tahakkuk ettirecek. Kendinden o aşikare çıkacak. Çıkarken, kendini görecek.

Evet, herbir obje ve suje ile muhattaplık fiziki konumdaki müşahade için diyoruz ki, veri toplamaktır. Onlarla ilgili murakıp konumda zengin oluyorsun. Ondan sonra iç müşahade. Onun için geceleri zikrullaha sarılacaksınız. Zikir yapacaksınız ve zikir esnasında iç müşahadeyi gerçekleştireceksiniz. İç müşahadeye dayalı verileri toplayıp murakıp konumuna tam geçeceksiniz.

İkinci gelen ne? MUHASEBE. Murakıp konumuna geçmiş olan tam anlamıyla bir muhasebe yapabilir. Yoksa yapamaz. Eksik kalır muhasebesi. Kendi hakkındaki muhasebesi yapıldığında eksik kalır. Ancak; murakıplığını iç ve diş müşahadelerdeki toplanması gerekli olan verileri tam anlamıyla bi hakkın toplayıp murakıp konumuna geçebilmiş olan muhasebesini de tam anlamıyla o murakıp konumuna dayalı olarak tahakkuk ettirebilir. Yoksa eksik kalır.

En son neye geliyoruz, can alıcı noktaya ki, aslında hedefimiz budur. Aslında amacımız; MÜCADELE. Kendinden kendine mücadele. Bütün yukarıda anlatılanları bunun için yaptınız. Eğer murakıp konumuna geçilmek için kendinizi iç ve diş müşahadeyle alakalı verileri tam bi hakkin toplayamazsanız murakıp konumuna geçemezsiniz. Muhasip konumuna da tam anlamıyla geçemezsiniz. Muhasip konumuna geçemezseniz de kendinizden kendinize mücadele edemezsiniz.

Mücadeleyi daha önceki aşamaları tamam etmiş, hakkını vermiş olan birim gerçekten tahakkuk ettirebilir. Ve kendindeki çıkıntıları süratle törpüler giderir. Aslında bu kadar basittir; Kendindekini görüp, kabullenip “artık ben bunu istemiyorum, artık böyle bir davranış sergilemeyeceğim, böyle bir fiil göstermeyeceğim” demesi yetiyor. Ama gerçekten yapmayacak. Bütün mesele bu. “Ben bunu yapmayacağım, ben murakıp konumunda kalabilmem için iç ve dış müşahedeyi gerçekleştirdim. Murakıp konumunu belli bir seviyeye getirdim ve kendimden kendime muhasebemi tahakkuk ettirdim, mücadele ettim kendimdeki çıkıntıyı gördüm ve diyorum ki, artık ben bunu yapmayacağım”. Ne kadar basit, kolay, ama yapmayacağım dediğinde, yapmayacaksın.

Ama yapıyorlar. Yapmayacağım diyor gene yapıyor. O zaman nasıl olacak bu iş? Yani üzerine bir Hızır Değneği mi dokundurulacak? Tamamen aklayıp paklayacaklar? Öyle birşey olur mu? Size soruyorum? O zaman gelişmişliğin tekamül vetiresinin ne anlamı kalır?

Bütün bunları itmam etmeden, gerçekten insanlardan bazıları vardır ki, gene Orion’un dolduruşuna gelmiş, Orion’un impulsladığı insanlardan bazıları hemen elini atıyor TEKNOLOJİK ÖĞRETİYE. Bütün bunları geçmeden…

Aslında bu tasavvufi irşad ve uygulamaların vurgulanışı nedir biliyor musunuz? KÜLTÜVASYON PROGRAMLARI. SİRİUS’UN KÜLTÜVASYON PROGRAMLARI.

Sirius bunları devreye sokuyor. Niye? GÜZEL AHLAKLARA BEZENSİN DİYE. HIZIR – İLYAS KÜLTLERİ olarak duymuşsunuzdur.

Tasavvufi irşad ve uygulamalar varlığın kendinden kendine mücadelesini sağlayabilecek bir irşadlamadır, yol göstermedir.

TASAVVUFİ KAVRAMI OLMAYAN, MÜMKÜN DEĞİLDİR Kİ TEKNOLOJİK ÖĞRETİNİN HAKKINI VEREBİLSİN. VEREMEZ, AÇIKTA KALIR. SEN ÇOCUĞUNUN ELİNE SİLAHI VERİR MİSİN? ONU BEKLERSİN, OLGUNLAŞSIN DERSİN. O DA AYNI BÖYLEDİR. EVET, TEKNOLOJİK ÖĞRETİ DE BÖYLEDİR. NASIL VERİRSİN? VEREMEZ.

Önce senin altyapın tamam olmalıdır. Güzel ahlaklara bezenmen lazımdır. Yukarısı önce senden emin olacak. Sen kendi berzahını geçmiş olacaksın.

Önce Cemaliyet prensipli faaliyetlerle Meleküt’ün geçilmesi gerek. diğergamlık olgularını yaşayıp, yaşatmazken nasıl CELALİYET prensipleri doğrultusunda yaşama geçiyorsun? Sen daha önce idare edene saygı duyup, idare edenin hakimiyeti altına girip onun yol göstericiliğine itibar edip onun gösterdiği yerlerden gitmezsen nasıl idareci olacaksın? Sen önce idare olunan ol ki, daha sonra idare edebilesin. Hepsi Allah değil mi? İdare eden de Allah, idare olunan da Allah’tır. Eğer sen idare olunmanın hakkını Allah adına vermezsen, nasıl idare eden olacaksın Allah adına hakkını verip? Öyle değil mi?

Kısaca, ALLAH’IN CEMALİ HAK OLDUĞU GİBİ, ALLAH’IN CELALİ DE HAKTIR. ALLAH’IN CELALİ HAK OLDUĞU GİBİ, CEMALİ DE HAKTIR.

Zaten O’nun cemali celaline; celali cemaline meknuz kılınmıştır. Dürülmüştür birbiri içine. Allah’ın Cemaliyetine mazhar kalmazsan ALLAH’ın Celaliyeti senden sadır olmaz. Allah’ın Celaliyetine mazhar kalmazsan da ALLAH’ın Cemaliyeti sadır olmaz. İki isim hep birbirini tamamlar. Cemal olan ancak Celaliyeti davet eder. Ve Celaliyetle haşır – neşir olur. Celal olan da Cemal olanı davet eder. Ve onunla haşır – neşir olur.

KISACA MELEKÜT CEBERRÜTE, CEBERRÜT MELEKÜTE BAKIYOR. BERZAHINI GEÇMEYEN İKİSİNİN ARASINA GİREMEZ.

Allah Sistemi Allah Sistemi Cenap Başman  akışlarından  Bilinci; Evrimin mutat insansal formu kullanma aşamasında rotasyone etme mahiyetiyle düşünce boyutuna etki ederek aktiflik gösteren, keyfiyetlerin sonsuz – sınırsız manalarınca evrensel tasarruf sağlayan ve mutat insanı “evrensel insan boyutu” na yücelten İlahi Sistemdir. İlahi Hiyerarşinin tüm Teknolojik Sistemleri Çekirdek Dünya Rabliğine ait RAB SİSTEMİ olan Allah Sistemine kilitli… View more

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman  MÜTEAL ORJİNALİKTEKİ BİLGİYİ ANCAK MUTLAK DİRİLİK BİLİNCİNE SAHİP OLAN MÜTEAL İDRAK KAVRAYABİLMEKTEDİR. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki; ancak kendi mütealliğinin bilincinde olabilen Sınırsız TEK ŞUUR müteal değerleri idrak edebilir. PEYGAMBERAN İDRAĞI VAHİYE DAYALI BİR İDRAK… View more

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri ALLAH SİSTEMİ Rabsal terminolojik sisteme uygun tarifiyle; Alemlerin Rabbi olan Allahın Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlığının 99 İsmine şayan olan tasarruflarla devrede tuttuğu sisteme ALLAH SİSTEMİ denir. 99 İsim ALLAH isminde dürülü olarak meknuz tutulmaktadır. 99 İsminin mazhariyeti Allah’ın Mülkündeki İnsana tanınmıştır. 99 İsmin zılli… View more

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların Yıldız Kutuplarındaki Bilinç Kıymetlerinin Programlanması Hakkında Açıklamadır 99 keyfiyetin muayyen mahiyetlerdeki manalarıyla rotasyon niteliklerine dayalı olarak gösterilen tasarruflarla beşeri mahluk, kendi hakikati olan İnsan-ı Kamil Varlık Boyutuna yüceltilir. İLAHİ ROTASYON; İnsanın özü olan Öz Varlıklarca istenen farkındalık düzeylerinin ALLAH SİSTEMİ’NE dayalı olan… View more

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle Aktifleşerek Devreye Sokulması Öz Enerji: Her deneyimci Öz’ün kendi varlığına ait deneyim – evrim – görev programlarını Dünya ortamında uygulama amacıyla kullandığı doğal enerjidir. Evrensel Enerji: Deneyim – evrim – görev programlarının Deneyimci Özler tarafından Dünya… View more

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir İnsanın beyin yapısı, İlahi İsimler olarak da bilinen 99 Keyfiyetin zılli ve asli manalarınca insani algı ve olguları yaşatabilen İlahi Teknolojik dizayna sahiptir. Bu harika yapının insanın rububiyet – resuliyet – uluhiyet – kudsiyet sırlarıyla alakalı imkanlarla donatılmıştır. ALLAH SİSTEMİNDE ULUHİYET… View more

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır Tanrısallığın Alemi Lahut’tur. Lahut aleminin sakinleri olan Tanrısal Özler; bu alemde yaşarlarken, Atomik Bütünde yer alan Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan kendi evlat canlarını Allah Sistemi’nin faaliyet platformunda yücelmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşi ile birlikte hareket ederler. Ceberrüt ve meleküt alemleri galaktik yaşam faktörüne sahip olan… View more

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler Ve Bu Sistemlere Bağlı Olan Mekanizmalar Hakkında Açıklamadır Allah, Sistemi’nin Rabbi olarak Mutlak Şuur’a dayalı olan İLAHİ TASARRUFLARI 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altında gösterirken, Sistemin Rabbine ayine varlık olan RESUL, Teknolojik Tasarrufları göstererek Dünya’daki deneyim uydu bilinç potansiyellerinin deneyimli varlar kategorisine… View more

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu Altında Nasıl Yapıldığı Hakkında Açıklamadır ALLAH: 99 KEYFİYETİ VARLIĞINDA TOPLAYAN KEYFİYETTİR. 99 KEYFİYETİN MANALARIYLA İSLAM-I HAKİKİNİN DOĞMASINI SAĞLAYAN BU KEYFİYETİN İSLAM’DA İLAHİ İSİMLERİ CEM ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR. ALLAH, RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜ KOMBİNASYON ÇATISININ RA 3 DENGESİ ALTINDA DEVREDE TUTULAN ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİDİR. BU SİSTEMİN… View more

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması Hakkında Açıklamadır TÜM MAHLUKATA TEVZİ EDİLEN NURLARIN KAYNAĞI NUR-U MUHAMMEDİDİR. Nur-u Muhammedi’den kazanılacak olan nurlar, mahlukatta zuhur eden ilahi isimlere ait manaların yoğunlukları oranında kazanılır. Mahlukatın içinde 99 İlahi İsmin manaları oranında nurlandırılarak şereflendirilebilecek olan Mahluk BEŞER‘dir. Zira Beşer, İnsan-ı Kamile hamiledir. Beşerin İnsan-ı Kamili… View more

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan (Levh-İ Mahfuz)

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan, (Levh-İ Mahfuz) Allah Sistemi’ndeki tüm tasarruflar Allah’ın 99 isminin manalarınca gerçekleştirilirken, Mülk aleminin kesretlik ortamında isimlerin zılli ve asli manalarına uygun olan kalıp ve kisveler kullanılmaktadır. Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olarak insanlığa MELE-İ ALA ifadesiyle tanıtılan Meleküt ve Ceberrüt Alemlerindeki İlahi Tasarruf Planları’nın yöneticisi olan topluluk, mülk aleminin kesretlik ortamında… View more

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık MUTLAK VARLIK: MUTLAK ŞUUR VE O’NUN MÜTEAL ORİJİNAL KEYFİYETİ OLAN MUTLAK KEYFİYETÇE BİR VARDIR. Mutlak Şuur’un Kendi Keyfiyeti içindeki seyri, Mutlak Varlığın Mutlak yaşamıdır. ALLAH SİSTEMİ; MUTLAK VARLIK’TAKİ MUTLAK ŞUUR’UN İLAHİ ALEMLERDEKİ TÜM MEVCUDATIN TEKAMÜLÜ İÇİN DEVREDE TUTTUĞU RAHMAN-I RABB’UL RAHİMİYET SİSTEMİDİR. ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’IN “RABB’UL ALEMİN SIRRI”… View more

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması Hakkında Açıklamadır ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’I TEFEKKÜR VE ZİKİR ALLAH’IN İSİMLERİ OLARAK BİLİNEN 99 KEYFİYETTEN HAREKETLE YAPILMALIDIR. İlahi alemlerde her ismin asli orijinal manaları olduğu gibi mülk alemindeki tekamül hakikatinin sağlanması için izlenen yolun başlarındaki zılliyet ortamlarının oluşması ve mahlukluk sıfat ve fiilerinin… View more

Allah’ın 99 İsminden Mürid İsminin Manalarının Zuhur Mahali Olan Beşer Ve İnsan Numuneleri

Allah’ın 99 İsminden Mürid İsminin Manalarının Zuhur Mahali Olan Beşer Ve İnsan Numuneleri Allah Sisteminin Müridleridirler Mürit isminin zılli manalarının zuhur mahali olan mahlukatın içinde yalnız beşerin muayyen bir kıstasta sahip olduğu irade hasleti mevcuttur. İrade, beşeri bilincin bağlı bulunduğu Öz Varlığa ait bir haslettir. Mürit isminin rotasyon özelliği, beşerde ve insanda iradi bağlamda fiil… View more

Allah Sistemi’ne Tabi Olan Beşerin, Beşeri Sıfat Ve Fiillerinden Kurtulması

Allah Sistemi’ne Tabi Olan Beşerin, Beşeri Sıfat Ve Fiillerinden Kurtulması Allah’ı Tefekkür Ve Zikir İle Gerçekleşirken, Gittikçe Yükselen Aşk-I İlahi Fazları Kalbin Gönülle Birleşik Düzen Yoğunluğunu Arttırır Allah’ın Vedüd isminin manalarının zuhur mahali olan beşer, Allah’ı tefekkür ve zikirin sağladığı arınma ve yücelme ile beşeri sıfat ve fiillerden kurtulma oranında bu ismin manalarınca aşk-ı ilahi… View more

Allah Sistemi’nde Celalullah – Cemalullah Arasındaki Aşk Reaksiyonu …

Allah Sistemi’nde Celalullah – Cemalullah Arasındaki Aşk Reaksiyonu Esnasında Resuliyet Denilen Aşık – Maşuk İlişkileri Ortaya Çıkıyor  ALLAH SİSTEMİ’NDE CEMAL’ULLAH, CELAL’ULLAH’A AŞK TERANELERİYLE SERENADDA BULUNURKEN BELİRTİLEN AŞK MANZUMESİNE İLAVETEN, KENDİ VÜCUDUNDAKİ HER ZERREYE DUYDUĞU ŞEFAAT HİSLERİYLE, HER ZERREYE AİT OLAN DURUMU BİLDİREN TESİRLERİ DE AŞK’IN İCABATINA UYGUN OLARAK GÖSTERDİĞİ AŞK REAKSİYONU İLE İNTİKAL ETTİRİYOR. CELAL’ULLAH,… View more

Allah Sisteminde Derece-İ Nuraniyet

Allah Sisteminde Derece-İ Nuraniyet NUR, NUR OLUŞUNDAN YANA MUTLAK KEYFİYETTEN SAYILAN HER İLAHİ İSMİN MÜTEAL ASLİ ORİJİNAL MANALARININ AÇIĞA ÇIKARILDIĞI VE YANSITILDIĞI MÜTEAL ASLİ ORİJİNAL TEK MEVCUTLUKTUR. Nuraniyetin derecelenmesi ayet-i mahlukattan sayılan beşerden itibaren başlar, mahluk sıfat ve fiillerinin terk oranında da gittikçe yükselir. Eşref-i mahluk sırrı, beşeri odaklayan her mahlukun kendi seyir aktifliğinin sınır… View more

Allah Sisteminde Envar-I Mebde-İ Teayyüni Resuliye

Allah Sisteminde Envar-I Mebde-İ Teayyüni Resuliye Meleküt ve Ceberrüt alemlerinde yaşayan nuranilerin varlıkları Allah Sistemi’ndeki Resuliyet Veçhesinin nezareti altında Cemali ve Celali yaşam prosedürlerine uygun olan yaşamları sürdürmekte iken, mülk alemindeki beşeriyete kendi nurlarından özgür iradeleriyle nur tevzii edilmesini isteyerek sağlarlar. Allah Sistemi’nde Nuranilerin sahip oldukları nur şiddetinden çok yüksek şiddetteki nura sahip olan Resulullah,… View more

Allah sisteminde hazreti insan

Allah sisteminde hazreti insan Hazreti İnsan (Alem-i Kübra) VASAT-I CAMİA‘dır. Görülen ve görülmeyen ne varsa Hz. İnsan’da toplanmıştır. Hz.İnsan; Tümel Varlığı ile kainatın bir numunesidir. Bütün yaşam daireleri insanın varlığında seyir yapmaktadır.. Bir misal vereyim; insanın maddi bedeni ilk etapta hücrelerden mürekkep olan bir formdur. Bu hücrelerin her biri, hücresel yaşam dairesi çizerek seyir yapıyor…. View more

Tümel vücuttaki her zerrenin seyri habibullah, resulullah alem-i kübraya doğrudur

Tümel vücuttaki her zerrenin seyri habibullah, resulullah alem-i kübraya doğrudur Tümel Vücud’taki her zerrenin seyri ALEM-İ KÜBRA‘ya doğrudur. Alem-i Kübra; insan-ı kamil dairesinin sınır marjından sonra varlık gösteren ve Tümel Vücud’daki her zerreye gerekli olan ilahi tevziatı yapabilen mukaddes varlıktır. Tümel Vücud’daki her zerreyi mevcudatın belli bir zerrelik fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar aslında tek bir… View more