18 bin alem gezegenler

Kutsal Merkez Hiyerarşisi – Hiyerarşik kuruluşlar -1

İlahi idari kuruluşlar, gürz olarak ifade edilen atomik bütünün varlığında makro kıstastaki konsey ve komiteliklerdir. İlahi ifadesi ile karşılaştığımızda bilmemiz gereken burada makro kıymette bir oluş veya bilinçten bahsedildiğidir. İlahi hiyerarşinin üstünde Atlanta boyutlarındaki hiyerarşi bulunur ve bu boyutlar, tanrısal özlerimizin ikamet alanıdır. Süper makro kıymettedir.

Kharyamantas Onya ifadesi ile bilinen Allah Katı – Lahud Alemi- Atlanta Boyutu’nun sakinlerinin tamamı olan Kutsal Merkez ikilisi, 300 Kharyanyas, 343 Arya’dır. Kutsal Merkez Hiyerarşisi 645 süper makro Tanrısal ve Tanrı üstü tanrısal bilinçten müteşekkil bir hiyerarşik kuruluştur. Kendi içinde 3 Ana kıstasa ayrılır

1- Kutsal Merkez İkilisi: Mutlak Vücut ifadesi ile bilinen varoluşun Düzensel veçhesini ayakta tutan tek mercidir. Axoy Maturamon bilinç boyutu, Allah’ın Düzeninin Sahibi olarak işlev gösterir. Axoy Mahuramon bilinç boyutu, Allah’ın Düzeninin Temsilcidi olarak işlev gösterir. Kutsal Merkez İkilisi;  Axoy Maturamon ve Axoy Mahuramon veya Kutsal Merkez, Axoy Centraf gibi tanımlarla bilinmektedir. 600 kharyantaslık bilinç potansiyellerdir. Varlıklarını meydana getiren makrolar, ilahi idari kuruluşlarda ‘makro kıymette’ birer ‘beyinsel khamon olarak görev icra eder. Kharyamantas Onya’da Düzen’i temsil eden bilinç ve Düzen’in sahibi bilinçler; 600 Kharyantaslık bilinç potansiyelinin bir bütünselliğidir.

2- Tutankhamonyas: 300 Kharyantas, Tanrı üstü Tanrısal Bilinç bütünselliğinden meydana gelen boyut, ‘Tutankhamonyas’tır ve Mutlak Vücudun Nizamsal veçhesidir. Makro kıstasta ilahi idari kuruluşlarda Veziri Bilinç, Khamonlar üzerinden görev icra ederler. İlahi İdari Kuruluşların varlığıyla Veziri Yönetim ve Teşkilatlandırma adına her görevi Nizami çerçevede tutar.

3- Atlantaryamonyas: 343 Arya, Tanrısal Bilinç bütünselliğinden meydana gelen boyut ‘Atlantaryarmonyas’tır ve Mutlak Vücudun Sistemsel veçhesidir. Makro kıstasta ilahi idari kuruluşlarda Altın ve Durgun karakterli evlatlarını Veziri Bilinçlere yardımcı kod olarak devreye sokarak, Sistemsel faaliyetler sürdürürler.

Kharyamantas Onya’daki bilinçler sonsuz sınırsız mevcudatın her zerresine imkan dağıtan ancak bu imkanı kendi görevselliklerine, uzmanlıklarına uygun olarak dağıtan, mutlak vücuttaki iç dengeyi, yasaları, yaşam boyutlarını var eden bilinçlerdir.

Atlantaryamonyas ifadesi ile bilinen boyutta Arya bilinçlerinin üzerinden devreye sokulan ‘Atlanta Yasaları’ bulunur. Mutlak vücuttaki her zerre bu yasalara uygun olarak varlık bulur, yaşam sürdürür. Örnek olarak; Atlanta Yayılım Yasası,  Atlanta Özgür İrade Yasası,  Atlanta Deneyim Yasası,  Atlanta Görev, Evrim , Doğurganlık Yasası, Atlanta Karşıtlık Yasası, Karışıklık Yasası , Çift Kutbiyet Yasası, Atlanta Yaratım Yasası, Varoluş Yasası, Çekirdek Dünya Seyir Yasası , Epröv Yasası …. Bu yasalar uzar gider. Bu yasalar üstüne kurulur sistemler ve bu yasaların da üstünde mutlakiyete açık Tutankhamonyas sakinleri olan kharyantasların varlığından devreye sokulan ‘Mutlakiyet Yasaları’ bulunur.

Mutlakiyet Yasaları, Veziri ve Ana Veziri Bilinçlerin devreye sokmakla yükümlü olduğu yasalardır. Bu bilinçlerin Aktif Varoluş dahilinde varoluşu bir arada tutmak üzere Omursal keyfiyet sürdürmelerini sağlayıcı yasalardır. Mutlakiyet Yasaları içinde Ana Veziri Ra Yönetim Düzen Teşkilatlandırma Yasası, Ana Veziri Ra Yönetim Destekleme Ve Yayma Yasası, Öz Yaratım Yasası, Öz Yaratım Ve Olma Mutlakiyet yasası, Ana Veziri Güç Hakimiyet Yasası, Nizami Görev İcraat Yasası…

Kutsal Merkez Hiyerarşisi süper makro bilinçlerin süper makro kıymette sahip oldukları farkındalıkla devrede tutulur ve evrimleşmenin yegâne Çekirdeği Dünya gezegeni üzerinde daima gözetimini sürdürerek evladi bilinçleri üzerinden devreye sokulacak programlara, Dünya’nın seyrini etkileyebilecek her durumda gerektiğinde müdahale, gerektiğinde tasarruf göstererek evlatları adına kararlar alma yetkisine sahiptir.

Sonsuz sınırsız varlık uzayında ilk halk edilen oluş, boyut Kharyamanytas Onya’dır. Tüm ilahi idari kuruluşları kendine bağlar. Kharyamanyas Onya’da ikamet eden Kharyantaslar, Yaradanlar ifadesi ile de bilinirler.

Kharyantaslar, sonsuz sınırsız varlık uzayındaki süper güç boyutlarını var eden bilinçlerdir. Hak boyut bütünsellikleri, bu bütünselliklerin içinde bulunan ‘HAK’ olarak bilinen gürzleri var edenlerdir.

Sonsuz sınırsız uzayda 300 adet hak boyut bütünselliği bulunmaktadır Her birinin dahilinde ise 343 adet gürz bulunur

Ve sonsuz sınırsız uzaydaki 300 hak boyut bütünseliğinden bir tanesi çekirdek karakterlidir. Bu çekirdek yapı, içinde bulunduğumuz boyutsallığa ait Hak Boyutudur

343 adet gürz = 1 hak boyut bütünlüğüdür. Sonsuz sınırsız uzaydaki uzay/bilinç koordinatlarının tamamı ise 300 hak boyut bütünselliğinden meydana gelmiştir. Bu rakam çok küçük değerlendirilebilir ve sonlu olanı sınırlı gibi algılattırabilir de. Fakat mutlak yokluktan bilinç ve imkânların mütemadiyen sonsuz şimdi ‘de el-an akmakta olduğunu bilmeliyiz.  Var olma’dan Yaratıma geçen her değer mutlak vücudun da genişlemesini sağlamaktadır bu şekilde sonsuzluğa açılmasını da sağlamış olmaktadır.

Hak boyutunun merkezinde süper makro kıymette bir kuruluş bulunuyor. Bu kuruluş, Athena Merkal İntruplasyon Heyeti’dir.

Bilincin Hak’ka ermesi, Hak kapısına varması, Atlanta boyutuna açılması bu kuruluşun onay ve yetkisi dahilindedir. Bu kuruluşu 1 Kharyantas ve yardımcı 49 Arya bilinçten oluşmaktadır. Omega çıkışı veya gürz çıkışı ifadesini bilenlerimiz, duyanlarımız varsa bu kuruluştan verilen onayın ifadesidir.

Hallacı Mansur’un ‘Enel Hak’ olarak yaşadığı bilinç olgusu da yine bu kuruluşun başındaki Kharyanyasla içiçe olma halini yaşamasından kaynaklanır.

Athena merkal intruplasyon heyetindeki kharyanyası Dünya insanlığ ‘HAK’ olarak bilmiştir.

Dünya insanlığının ‘ HAK’ olarak dua ettiği, yalvarıp yakardığı aslında her bilincin nihai evrim aşamasına geldiği bu kapıdan geçişini simgeleyen bir durumdur. Hakla Hak olacak, Hakkın Hakkını verecek, Haktan aldığını Halka dağıtacak ardından sonsuzluk yolcusu olabilecektir. Bu bilinç aşaması çok önemlidir ve hepimizin şu aşamada hedefidir

HAK bilinç olgusunu yaşayabilmek, varlığımızda bir an dahi olsa devindirebilirsek öz yaratım kapılarını açmış ve Atlanta boyutundaki tanrısal özümüze bir adım atmış olmaktayız.

Gürzün tepesinde piramidal yapılar var. Bu piramidal yapılar gürz dahilindeki her imkanı sağlamayı mümkün kılan çok özel kristal oluşlardır ve Kharyamantas Onya’daki tutankhamonyas bilinç boytundan direk enerji akışını sağlayan bir özelliktedir.

Tutankhamonyas bilinç boyutundan ‘süper makro ‘ kıymetteki bilgi ve enerji bu piramidal yapılar vasıtasıyla çekilerek piramidin içinde işlem görür, düzenlenir ve ona uygun olarak yayılır, dağıtılır ve gürzün içindeki tüm varoluşsal yapıya hayat verir.

Athena Merkal İntrüplasyon heyeti Süper Makro kıstasta fonksiyon gösteren bir görev boyutudur. Gürz çıkışını yapabilecek olgunluğa sahip bilinçlere Atlanta boyutuna geçiş izni verir.

Kutsal Merkez Hiyerarşisi Süper Makro kıstasta bir hiyerarşik kuruluştur. Bu Hiyerarşik Kuruluk 3 farklı kademe toplam 645 Bilinç tarafından yönetilmektedir.

Bu kuruluşta yer alan Arya ve Kharyantasların evladi bilinçleri olan Makrolarının yetkili ve yükümlü olduğu İlahi İdari Kuruluşlardan bahsedeceğiz Bu kuruluşlar evladi bilinçler üzerinden devrede tutulduğu gibi MAKRO kıstasta kuruluşlardır.

Bu kuruluşlar, Gürz içinde bir diğer ifade ile HAK olarak bilinen boyut içinde her türlü ilahi teknolojik imkanı kullanarak yönetimi, yönlendirimi, tasarrufu, desteği, gerektiğinde karantinayı devrede sokabilen yetki ve yükümlülüktedir

 

Beyinsel Öz İdare Mekanizması Rahman Rab Rahim üçlüsü Hiyerarşik kuruluşlar

İlahi bir laboratuar olan Gürz RA3 dengesi altında varlıkta tutulmaktadır Ra3, Rahman- Rab- Rahim fonksiyonlarıdır. Rahman- Rab- Rahim üçlüsünün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir mekanizma, bir kuruluş vardır ve bu Mekanizmaya ‘Beyinsel Öz İdare Mekanizması’ veya ‘Üçlü Hiyerarşik Olgular Sistemi’ , Ra3, Rahman – Rab – Rahim üçlüsü gibi ifadeler kullanılmaktadır. ‘Beyinsel Öz İdare Mekanizması’ Mutlak Vücudun Beyni olan Axoy Maturamon’un 600 Kharyantaslık bilinç potansiyelinin 3 Makrosu olan Rahman-Rab-Rahim Makrolarının bir araya gelerek oluşturduğu bir kuruluştur.

Gürz, Cevheri bir oluştur. Enerjetik yaşam ünitesi olan Bilinçler, bu oluş dahilinde kendi imkanlarını kullanarak varlık sürdürür. Mini Atomik Bütünler, Evrenler, Galaksiler, Güneş sistemlerinden müteşekkil ve henüz Dünya biliminin keşfine çok uzak olduğu bir bütünsel oluştur.

Gürzün Bütünsel varlığı ilahi idari kuruluşlar tarafından varlıkta tutulmaktadır. Bu Sisteme uygun olarak Mutlak Vücuda dağılan bilinçler, kendi varoluşsal her değerini kendi içinde ister maddi boyutlarda ister enerjetik boyutlarda olsun bunu bilinçsel olgular yaşayarak varlıkta tutabilmektedir.

Sistem karakterli bilinçler (Durgun ve Altın cinniler) sistemik olgular yaşar. Nizam karakterli bilinçler (Khamonlar), Nizami olgular yaşar. Düzen karakterli bilinçler (Axoy Centraf makroları), Düzensel olgular yaşar. Bu olgularla Mevcudatı varlıkta tutar. Bu durum, bilinçlerin yaşadığı ‘Bilinç Olgular teknolojisi’dir. Bu teknoloji olmadan hiçbir zerre varlık sürdürememektedir

Gürz dahilinde de bu olgular yaşanarak Gürz bütünsel olarak varlıkta tutulur ve Gürzde de Sistemsel- Nizamsal- Düzensel olgularla oluşturulan mekanizmalar vardır Tüm idare Düzene ait 3 Makrodan oluşan mekanizma, Beyinsel Öz İdare Mekanizmasındadır.

Rahman – Rab – Rahim üçlüsünün her birini ayrı ayrı ele alırsa birer Makro bilinç potansiyelidir. Düzene ait Makrolardır (Yüksek benlikledir). Ayrıca Gürz dahilindeki ilahi idari kuruluşların başında başkanlık görevi vardır .

1 Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği

2 Çekirdek Dünya Rabliği (Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği)

3 Teknolojik Üsler Bir’lik Komitesi (Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği / Ruhsal Öğretilerde Galaktik Federasyon, Rabsal Öğretilerde Mele-i ala olarak da bilinmektedir.) 

RAHMAN, hem Rahman Boyutunun hem de Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin başkanıdır. Her iki kuruluşa çift kilitleme sisteminin icaplarına uygun olarak fonksiyon yürütür. Rahman, Beyinsel Öz İdare Mekanizmasının Moderasyon / Yönetim -Yönlendirim etkinliklerini sürdürür. Rahman Makrosunun asli orijinal adı  Cecec’tir. Gürz bütünlüğünde Kutsiyetle alakalı tüm fonksiyonları göstermekle yükümlüdür. Rabsal öğretilerde ‘Feriştah’ olarak da bilinmektedir.

RAB, hem Çekirdek Dünya Rabliğinin hem de Altın Galaksi İmparatorluğunun Başkanıdır. Gürz dahilinde Beyinsel Öz İdare Mekanizmasının Programlama – Düzenleme etkinliklerini sürdürür. RAB  Makrosunun asli orijinal adı,  Kahafisan’dır. Gürz bütünlüğünde Uluhiyetle alakalı tüm fonksiyonları göstermekle yükümlüdür.

RAHİM, Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin başkanıdır. Gürz dahilinde Beyinsel Öz İdare Mekanizmasının Tevziat – DağıtIM etkinliklerini sürdürür. Rahim Makrosunun asli orijinal adı ise Dabaddah’tır. Gürz bütünlüğünde Resuliyetle alakalı tüm fonksiyonları göstermekle yükümlüdür.

Beyinsel Öz İdare Mekanizması Gürz bütünlüğünde DüzenseL fonksiyon sürdürürken, tüm ilahi idari kuruluşlardaki Khamonlar, NİZAMSAL Fonksiyon sürdürmekte, yardımcı kodları ise SİSTEME uygun görev fonksiyonlarını sürdürmektedir.

Tüm ilahi idari kuruluşların başlıca amacı, Atlanta Yasalarından biri olan Atlanta Bilinç Ve İmkanları Model Olucu Emsal Değerler Yasasına uygun bir modelin ortaya çıkışını sağlamak için gerekli her tasarrufu göstermektir. Bu model, ilahi laboratuvar olan Gürzün Çekirdeği olan Dünya’dan başlayarak hem bilinçleri hem de bilinçlere ait imkanları OLMA halinden YARATIMA götürecektir

Çekirdekten Evrimleşme sırrına binaen sonsuz sınırsız uzay, Varlık Olma’dan Yaratıma taşınarak sonsuzluğa açılacaktır.

Gürz dahilinde bulunan ilahi idari kuruluşlar birer Görev boyutudur. Örneğin adında ‘Yıldız Kutbu Komiteliği’ ifadesi olan bir kuruluş ne Altın ne Durgun karakterdedir. Komitelikleri oluşturan bilinçler,  Khamon’lardır. Khamonlar Veziri / Nizami Bilinçlerdir.Khamonların yaşam alanı, Ra Yaşam Boyutlarıdır. Ra Karakteri makro ve süper makro olarak iki kıstasta ele alınır.

‘Yıldız Kutbu’ bir canlı kristaldir. Bu canlı kristal ‘Doğal kristaldir’ ve Doğal Bilincin Enerjisinden meydana getirilmiştir. Gürz dahilindeki tüm Yıldız Kutupları canlı kristallerdir.  Bilgi ve Enerji depolar. Bu bilgi ve enerji mütemadiyen canlı olarak varlıkta tutulur.

Gürz içinde bulunan idari kuruluşlarında başlarında yine Rahman- Rab veya Rahim makrosuna rastlayabiliyoruz. Bu Makroların asli orijinal isimleri;

RAHMAN- CECEC, RAB- KAHAFİSAN, RAHİM- DABADDAH Gürz Dahilindeki ilahi idari kuruluşların Başkanlarıdır. 

Rahman, Rahman Boyutu ve Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin Başkanıdır. 

Rab, Altın Galaksi İmparatorluğu ve Çekirdek Dünya Rabliği Başkanıdır.

Rahim, Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği Başkanıdır. 

 

İlahi Hiyerarşi

Gürzün dışında Rahman Boyutu (Merkezi Güneşler Birliği)

9.katmanda Altın Galaksi İmparatorluğu

8.katmanda Durgun Galaksiler Bir’lik Komitesi,

8.katmanda Kozmos Federal Meclisi

8.katmanda Evrensel Nizam Bütünlüğü

Gürz içinde;

* Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği (Çekirdek Dünya Rabliği)

* Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği

* Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği (Teknolojik Üsler Birlik Komitesi, Galaktik Konfederasyon)

* Andromeda Galaksisinin İfedya Adlı Gezegeninde; Altın Galaksiler arası Nizam Konseyliği

* Shapley-3 Galaksisinde de  Durgun Galaksiler arasi Nizam Konseyliği

* Samanyolu Galaksisinde; Samanyolu Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliği

* Samanyolu Galaksisi Merkez Koordinat Düzeninde  Veziri Kontrol Sistemi

* Satürn Yüce Topluluğu

* Uranüs Yüce Topluluğu

* Agartha – Azlantas Yüce Konseyliği

 

Komitelik= 18 khamondan müteşekkil bir ilahi idari kuruluştur.

Konseylik=  3 khamondan müteşekkil bir ilahi idari kuruluştur.

Rahman Boyutu (Merkezi Güneşler Birliği), Altın Galaksi İmparatorluğu Hiyerarşik kuruluşlar

Rahman boyutu makro kıymette devrede tutulan 300 khamonun varlığından oluşan çok önemli bir ilahi idari kuruluştur. Gürz içindeki tüm görev boyutlarına bilinçlerin tayinlemesini yapar. Rahman tayinleyicidir, odaklayıcıdır, koruyucudur. Rahmaniyet kutsamadır, kutsiyettir. Başkanlığında Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Maturamon’un Rahman Makrosu Cecec bulunmaktadır.

Gürzü varlıkta tutan kaynak enerjiler, tepesindeki 7 ana piramidal yapıdan gelen enerji ile olabilmektedir. Bu boyutta bulunan piramidal yapılara gelen enerjiler, rahman karakteri kazanarak ‘kha elekia’ ‘kha enerjisi’ olarak ta bilinmelidir.

‘Tutankhamonyas bilinç boyutundaki her kharyantasın birer evladi bilinci olan khamon rahman boyutunu meydana getirmektedir. Rahman boyutu aynı zamanda ‘Merkezi Güneşler Birliği’ olarak ta bilinmektedir. Gürzün en üst mercisi rahman boyutudur.

Rahman Boyutu ise Kharyamanyas onya’daki Tutankhamonyas Bilinç Boyutunun Makro kıstastaki temerküz odağıdır. Kharyamanyas Onya’da bulunan 300 Kharyanyas direk Rahman Boyutunu beslemekte ve bu boyuta dönük olarak enerjisini Makro kıstasa dönüştürür Gürz içindeki makro yaşam boyutlarına sevk edebilmektedir.

Süper Makro kıstasta yaşam sürdüren bilinçler Kharyamantas Onya’da süper makro kıstastaki her imkanı, Gürzlere dağıtırlar ve bu dağıtımın başında Gürzün dışında bulunan Rahman Boyutuna temerküz ettirirler.

Rahman Boyutunda yer alan Piramidal yapılar var. Kadir ve Hâkim enerji odakları olarak ta bilinmektedir ve Bu piramidal yapılar, Kharyamanyas Onya’da bulunan Ana piramidal yapılardan direk enerji çeker.

Piramitlerin tepelerinde bulunan Çekici kristaller vasıtasıyla enerji mas edilir ve buradan piramidin içinde bulunan toplayıcı kristal vasıtasıyla enerji Süper Makro kıstastan Makro kıstasta dönüşüme uğrar.

Piramitlerin Kontak kurucu kristale gelen enerji bu kristalin çekim gücü vasıtasıyla Tutankhamonyas Boyutundan bulunan Terpakil Ve Dardenok adı verilen Ana Merkezi Piramitlerden çekilir, Ardından enerji piramit içindeki Toplayıcı kristalde toplanarak yine bu Piramidal teknolojik aygıtın tabanında yer alan Enerji Regülasyon (Düzenleme) Üniteleri Ve Enerji Blokasyon Üniteleri vasıtasıyla düzenlenerek bloke edilir.

Gürz içindeki tüm ilahi idari kuruluşların enerji kaynağı ilk etapta Rahman Boyutudur. Tanrısal özlerden direk enerji bu boyutta değişim ve dönüşüme uğratılarak Gürz içine tevzi edilir Piramidin tabanında bloke edilen enerji, buradan artık ihtiyaç doğrultusunda kullanılır, ve sevk edilmesi gerektiğinde gerekli merciye sevk edilir. Piramidin etrafında bir halka var dikkat ettiyseniz bu halka bu enerjinin yayılımını sağlayan Devinim Halkasıdır.  Atlant Lonze orijini, Motiof Annulunya (Devinim Halkası). Piramidin tabanındaki enerji blokasyon ünitelerinden devinim halkasına ulaşan enerji buradan yayılır.

Rahman Boyutundaki Enerji Tutankhamonyas’tan gelen enerjidir. Dolayısıyla bu enerji KHA karakterlidir. KHA gücünü devreye sokabilen, KHA gücünü kullanımına muktedir bir enerji türü. Kha Elekia- Kha Enerji. Kha Enerjisi, Rahman Boyutu’ndan Gürzün 9.Katmanında yer alan Altın Galaksi İmparatorluğuna sevk edilir.

 

Altın Galaksi İmparatorluğu

Tutankhamonyas’tan alınan imkanlar rahman boyutundaki piramidal yapılar vasıtasıyla (ki bu piramidal yapılara kadir ve hakim enerji odakları da denilmektedir ka ve ha karaterlidir) gürzün 9.katmanında bulunan ‘Altın Galaksi İmparatorluğuna verilir.

Altın Galaksi İmparatorluğunda bulunan Piramidal yapıların tepe kristalleri Rahman Boyutundaki Kadir ve Hakim enerji odakları olan piramidal yapılara dönüktür.

Altın Galaksi İmpatorluğunda yer alan piramidal yapılar vasıtasıyla yine bu enerji Kontak Kurucu kristal vasıtasıyla çekilerek Toplayıcı kristal vasıtasıyla Piramidal yapı içinde toplanır ve Enerji Regülasyon üniteleri tarafından Regülasyona (Düzenlemeye) uğratılır ve yine tabanındaki Blokasyon Ünitelerinde bloke edilir.

Altın Galaksi İmparatorluğunda bu defa Altın Ra Enerjisi olarak dönüşüme uğrar ve gürzün içine bu enerji her yaşam boyutuna, her görev boyutuna ulaştırılır

Gürz içindeki tüm ilahi idari kuruluşlar Altın Galaksi İmparatorluğundan gelen enerjilerle varlıkta tutulmaktadır.

Altın Galaksi İmparatorluğu, Kharyamanyas Onya olarak bilinen Ana Merkez Süper Güç boyutunun Makro kıstastaki temerküz odağıdır. Kharyamantas Onya’nın bütünselliğine ‘Atlanta merkez imparatorluğu’ ifadesini kullanabiliyoruz. Altın galaksi imparatorluğu Makro kıymette bir yavru imparatorluktur. Kharyamanyas Onya’yı Bütünsel olarak ele aldığımızda; Atlanta Merkez İmparatorluğu – Bilincin İmparatorluğu – Süper Ra İmparatorluğu gibi farklı farklı tanılarla bildiğimiz bu boyutun bütünselliği; Süper Makro kıstastadır ve Gürz boyutlarına MAKRO kıstasta enerjisini sevk ettiği odağı,

Altın Galaksi İmparatorluğu ‘dur, bir diğer ifadesi ise Atlanta Yavru İmparatorluktur

Altın Galaksi İmpartorluğu kendi bünyesinde 3 Komiteliği barındırır. Hangi kuruluş olursa olsun bir Komitelik, 18 Khamon (Makro/ Veziri / Nizami) Bilinçten oluşmaktadır. Görev boyutlarında olsun her yaşam boyutunda bilince doğal olarak kilitlendirilen her bir khamon’a yarımcı 6 adet altın karakterli bilinç bulunur. Ve her altın karakterli bilince de bir durgun karakterli bilinç vardır.

1- Yansıma Bütünlüğü (18 Khamon Ve Her Khamona Yardımcı 6 Altın Cinni (Toplam 108) Ve Her Altın Cinniye Yardımcı Birer Durgun Cinni )

2- Tespit Komisyonluğu (18 Khamon Ve Her Khamona Yardımcı 6 Altın Cinni (Toplam 108) Ve Her Altın Cinniye Yardımcı Birer Durgun Cinni )

3- İmparatorluk Üyeleri (18 Khamon Ve Her Khamona Yardımcı 6 Altın Cinni (Toplam 108) Ve Her Altın Cinniye Yardımcı Birer Durgun Cinni )

Altın Galaksi İmpatorluğu’nun tüm İlahi İdari Kuruluşlara tevzi ettiği Altın Ra Enerjisi Rabsal bilgilerde Sultan Gücü olarak geçmektedir.

Mutlak vücudun bir Sistemi, bir Nizamı ve Düzeni var. Sistem, Nizam ve Düzen’in Kharyamanyas Onya’daki bilinçleri de temsil ettiğini söyleyebiliyoruz.

 

Durgun Galaksiler Arası Birlik Komitesi, Kozmoz Federal Meclisi, Evrensel Nizam Konsey Bütünlüğü -4

Durgun Galaksiler Arası Birlik Komitesi, Kozmoz Federal Meclisi, Evrensel Nizam Konsey Bütünlüğü 

Hiyerarşik kuruluşlar Ders 4 – Gürzün 8.Katmanı 

DURGUN GALAKSİLER ARASI BİRLİK KOMİTESİ

Bu komitelik İki bütünlükten oluşmaktadır. Her bütünlükte 18 Khamon bulunuyor. Birinci bütünlükteki her Khamona 6 adet Durgun Cinni Bilinç yardımcıdır (Toplan 108 yardımcı), İkinci bütünlükte ise her Khamona 6 adet Altın Cinni Bilinç yardımcıdır (Toplan 108 yardımcı). Durgun karakterli bilinçler Rabsal ve Ruhsal Uzman bilinçlerdir. Altın karakterli bilinçler ise Teknolojik Uzman bilinçlerdir.

Gürzün iç uzayının tamamı Beta karakterde ve Makro kıstastadır. Gürzün Sol tarafı Durgun karakterde, Sağ tarafı ise Altın karakterde kutup altında tutulmaktadır. Beta karakter porlarda Durgun Ateşi aktif ve Altın Ateşi aktif güç hasletinin ortaya çıktığı karakterdir.

Gürzde iki Kutup altına alınan karakterlere baktığımızda Gürzün iç uzayının tamamını boş uzay olarak ele alırsak ama bu uzay aktiflik kazanmış bir uzay olacaktır. Sonsuz-Sınırsız uzay Aktif ve Pasif olarak 2 Karakterdedir ve Varlık Alemi dahilindeki tüm yaşam boyutlarına ait oluşlar AKTİF  UZAYDADIR. Gürzün iç uzayı, Katmanları ve Rahman Boyutu dahil tamamını boş uzay olarak ele alsak ta bu uzay, UZAY PORLARI ile iştigal edilmiştir. Uzay Porları Yüksüz Porlardır. Sonsuz-Sınırsız Varlık Uzayı (Varoluşu, Mutlak Vücut), bu Yüksüz Porlarla donatılmış ve bu Porlara daha sonra Karakater Kazanmak üzere Yüklem Verilmektedir.

Gürzün içindeki her iki kutuplama için de aynısını söyleyebiliriz Örneğin sol kutuptaki Mini Atomik bütünleri oluşturan Evrenlerin Galaksilerinin tamamıDURGUN GALAKSİLERdir Boş uzayını oluşturan UZAY PORLARINI Durgun Karakterli Porlar ihata eder Böylece o uzayda Durgun Karakteri ortaya çıkabilir. Bu komitelik Durgun Karakterli tüm yaşam boyutları ve Durgun Bilinçler üzerinde Tasarruf göstermekte yükümlüdür

Kozmos Federal Meclisi

Gürzün 8. Katmanında yer alan ve18 Khamondan oluşan bir kuruluştur. Yine bu kuruluşta Durgun karakterli Bilinçler üzerinde tasarruf göstermekle yükümlüdür.

Evrensel Nizam Konsey Bütünlükleri

Gürzün 8. Katmanında yer alan ve 18 Khamondan oluşan bir kuruluştur. Bu kuruluş, Bilincin Evrensel bir İnsan olmasına uygun kriterleri varlığında taşır. Bu kriterlere genel olarak ‘Evrensel Nizam Konsey Bütünlüğü Miyarlar külliyesi’ ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade bir kalıp olarak ta bilinebilir. Zira Genel derslerimizde sıklıkla geçmektedir.

Bizlerin Alfa Siklüs döneminden sonra Beta Siklüs dönemine uygun olarak yeryüzünde deneyime soktuğumuz tüm imkanlarımız, ( Haslet, Değer, 99 RA Keyfiyetler) ve Bilince ait bilinçsel aksiyonlarımız ‘Beta karakterde’ bir diğer ifade ile ‘Evrensel Karakterde’ yaşanmalıdır. Yaşadıklarımızın, Olgularımızın, Algılarımızı tamamının Evrensel kriterlere uygun olup olmadığının tespitini yapan, ölçen, biçen, değerlendiren ve buna uygun kayıtlayarak ‘Evrensel bir İnsan’ olup olmadığımızın tespitini yapmaktadır.

Evrensellik minimal bazda bir Durgun karakterli bilincin yaşadığı Ulvi olgularla başlar. Bu olguların içinde Koşulsuz Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Sevecen tutumlar, Ilımlılık yatar ve bu olgulara genel olarak ta Cemali olgular denilmektedir. Bu olguların tamamını ele alan Ra Keyfiyet ise El Cemal’dir.

Ana Hasat Programının birinci evresi 2000 yılında başladı ve 21 Aralık 2012 ‘de nihayet buldu. Bu süreç zarfında mutasyona uğratılmış birçok Ruhsal Bilgi, birçok öğretiye rastlanmıştır.

Düşük frekanslı farkındalık düzeyleriyle oluşturulan kişilik olgularına bakılmaksızın bilinçler, kendi hasatlarını yaptıklarını, geçişlerini aldıklarını, Evrensel birer insan oldukları yanılgısına kapıldı.

Yersel ifadeleri eksik etmeyen, hatta küfür eden, içki masalarından kalkmayan, negatife hizmet eden her tür olguyu yaşayıp ta kendini Sirius’a adamış bir görevli olduğunu varsayarak görev icra ettiğini sanıp ta yanılanlar çok oldu maalesef. Yeryüzünde yaşanan olgulara ait İnsani değerler, Evrensel İnsanlık Keyfiyetlerine Uyumlu olmalıdır. Bu uyumluluk ilk başta azar azar başlar ve daha sonra Mutlak bir seviyede süregenliğini devam ettirir.

Alt 3 Şakra, Yersel olguların bütünselliğine uygun olarak pozitif bir şekilde devinirse Kalp Şakrası devreye girer ve bir müddet sonra Muayyenlikten yani İniş ve Çıkıştan Kurtulur. Bunu başarabilmek için ilk olarak Duyumsal Algılarımızı değiştirmemiz gereklidir ki bu Algılar, 5 duyu organımıza ait Dışarıdan İçeriye akan verilerdir. Yersel olan her türlü görsel duyumdan uzak kalmak.

Örneğin tamamı yersel filmler, göze hitap eden her türlü yayın, Özümüzün duymamızı istemediği her türlü ses. Örneğin dedikodu dinlemek vs bu şekilde bir çok olgunun varlığımız tarafından yaşandığını ve bunun büyük bir bölümünün farkında olmadığımızı bilmemiz gerekir.

Beyinde saniyede ortalama olarak dönen bilgi bizlerin bilinçli algısına düşmüyor. Bunun çok çok azını algılayabiliyoruz ve dolayısıyla kendi beynimize yersel tarafına dahi hakimiyet tesis etmemiz güç olabilmektedir. Bu aşama da bir manevi rehbere teslim olmak büyük bir önem arz eder ki, Bizlerin karmik çıkıntılı yanlarından kurtarılmalarını sağlayıcı eforlar sarf ettiklerini ve bunun akabinde bizlerin varlığını Evrenselleştirmek için üstün çabalar sarf ettiklerini biliyoruz.

 

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Dünya Rabliği, Galaktik Konfederasyon -5

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Dünya Rabliği, Galaktik Konfederasyon -5

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Dünya Rabliği, Galaktik Konfederasyon Hiyerarşik kuruluşlar  

 

Çekirdek   Evren   Yıldız   Kutbu   Komiteliği

18 khamondan (Nizami/ Veziri) bilinçten oluşmaktadır. 19. Komiteliğin başkanı olan Rahman’dır. Rahman, Mutlak vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Maturamon Makrosu Cecec’tir.

Samanyolu Galaksimizde Bilinç ve İmkanların (Bilincin keyfiyetleri, hasletleri değerleri, enerji, bilgi, gücü, zamanı, mekanı, formu) deneyim, görev ve evrim programlarına uygun asıl ve alternatif programlarını içeren bir bilgi ve enerjinin bloke edildiği kayıtların bulunduğu bir merkez bulunmaktadır.

‘Çekirdek Dünya Deneyim – Görev – Evrim Boyutsallığı Akaşik Kayıtlar Bilgi ve Enerji Blokasyon Merkezi’ Rabsal öğretilerde Levh-i Mahfuz ifadesiyle bilinmektedir Mutlak Plan Kayıtları olarak ta bilinir.

Bilincin, henüz Dünya ortamına gelmeden önce burada deneyimlemesi gereken her ne varsa bir program dahilindedir. Buna bağlı olarak görev icra etmesi ve evrimleşmesi Kharyamanyas Onya’daki Tanrısal özlere ait Deneyim- görev- evrim program bütünselliklerine göre belirlenmektedir.

Henüz ana rahminde ilk zigot oluşumun DNA kayıtlarında bu programlara uygun ekimler yapılmaktadır. Bu ekimler, Bilincin yeryüzü ortamında açığa çıkarması gerekli olan genel deneyimlerdir. Her kayıt, zamanlama faktörüne uygun olarak açılır ve bilince Deneyim kazandırır. Bilincin karşılaşacağı süje, obje ve hadiseler Ana Programına uygun olarak Beyin DNA’sında kayıtlanmıştır.

Henüz Ana Rahminde yapılan İlk kayıtların kader olarak değerlendirebileceğinden bahsedebiliriz. Kaderi Programlar, bilincin yaşamında açması gerekli olan deneyim- görev ve evrim programlarının ana hatlarıdır. Ana hatlar, sabit ve değişmezdir. Mutlak plan kayıtlarına uygun olarak DNA kodlarında kayıtlama yapılmıştır.

Mutlak Plan’ bir diğer ifade ile ‘Levh-i Mahfuz’, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin nezaret ettiği bir kayıt bütünselliğidir. Bu kayıtlar, ‘Çekirdek Dünya Deneyim- Görev- Evrim Boyutsallığı Akaşik Kayıtlar Bilgi ve Enerji Blokasyon Merkezi’nde canlı olarak tutulmaktadır. Ra karakterli oluşu bu kayıtların mütemadiyen canlı kılınmasını sağlamaktadır. Değişmez ve şaşmaz bir özelliktedir.

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Zigot halindeki oluşumda DNA’lara kayıtları yapan Teknolojik Uzmanlara (Bu uzmanlar Teknolojik üsler Birlik Komiteliğine bağlıdır) bilince ait Ana Program hatlarına ait kayıtlarını verir ve buna uygun kayıtlamalar yapılır.

Kaderi Programlardaki Ana hatlar, Mutlak Plan kayıtlarındaki Ana Programa uygun kayıtlardır. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin nezaret ettiği Mutlak Plan kayıtları iki kategoride ele alınabilir.

1- Ana/Asıl Programlar: Bu programlar, Axoy Ra’nın arzusuna uygun olarak pozitif deneyimi, pozitif görev ve pozitif evrimleşme faktörünü ele alan ve Varlığın daima bu üç ana programla ilerlemesine mani olmaksızın spontane olarak ilerleyen bir işleyişe sahiptir. Bu programlar tamamı tamamına devreye sokulabiliyor olsaydı Negatif evrimden söz edemezdik.

Mutlak Plandaki Ana Programlarda Çekirdek Evren ve Paralel Evrenlerin her bilincin, her oluşun, her zerrenin, her uzay objesinin, her boyutun olan- olmuş olan, olacak olan kayıtları bulunur.

Bilincin kendi mukadderi bir yaşamından bahsedebildiğimiz gibi cevheri oluşlarda da durum aynıdır. Çekirdek Dünya’nın her partikülü bir program üzere açılıma uğrar. Dağı, taşı, nehirleri var ve Pozitif evrime ters düşen manyetik alanlar oluştuğunda o manyetik alanda bir depreniş, bir indifaya rastlanabilir.

Bilinçler tarafından Dejenere edilmiş bir manyetik alan 5 dejeneraktif karakterden birine kilitlenmiştir. Dünya, üzerindeki bu asli orijinal olmayan kirliliği atmak ister Zira partiküllerindeki asıl programa uygun olmayan bir durumdadır. Ve orada bir deprem, orada bir indifa, tsunami gibi bir takım doğa olaylarına da rastlanabilir.

Dünya’nın mukadderi programına ‘Çekirdek Dünya Seyir Programı’ denilmektedir. Aynı şekilde Güneş için de söyleyebiliriz Çekirdek Güneş Seyir Programı. Mevcudatta hiçbir bilinç ve oluş yoktur ki bir programa tabi tutulmadan işlev gösterebilsin

2- Alternatif Programlar: Ana Programlar sekteye uğratıldığında devreye girer ve bu alternatifler sonsuzluğa açılır.

Bilinçler, yeryüzünde kendi kaderi programlarını tamamı tamamına hakkıyla açamayınca alternatif programları açarlar ve açtıkça Ana Programdan uzaklaşırlar. Alternatif programlar aynı zamanda karmik yaşam döngülerini de kapsamaktadır. Bu alternatif programların tek etken, Ego potansiyelidir.

 

Çekirdek    Dünya     Rabliği (Rablik)

Bir diğer ifade ile ‘Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği de diyebiliriz. Komitelik 18 KHAMONDAN oluşmaktadır başkanı KAHAFİSAN ile 19 dur. Bilinçlerin Evrimsel İnkişafları, gelişip ilerlemelerini sağlamak üzere öğretim, gözetim, denetim Programlarını devreye sokarak daima Bilgi ile aydınlanmalarını sağlar.

Çekirdek Dünya Rabliği, Öğretirken aynı zamanda bilinçlerin öğretimlerine layık olabildikleri oranda ‘Gözetilmelerini’ sağlar. Gözetim için, Koruma faktöründen bahsedebiliriz. Örneğin Dünya’da Özel Görevliler için Yüksek Koruma Faktörü bulunur. Bilincin zarar göreceği yerlerde kendi Liyakat oranına uygun olarak onu kazadan, beladan korur. Bununla birlikte, öğrendiğinden ne öğrendi, İlahi Hiyerarşinin Gözetiminin ne kadar Hakkını Verdi diye bir de Sınava tabi tutulur bilinçler. Bu Sınavların genel ifadesi ‘Denetim’dir.

Rabliğin Üç Uygulama Programı Öğretim-Gözetim-Denetimdir; Bir kuşun yavrusunu dışarıya karşı koruması, bir annenin evlatlarına karşı yaşadığı içgüdüsel motivasyonlar Rablik fonskiyonlarına girer. Mürebbi olacaktır. Bir çeşit öğretmen de diyebiliriz. Bilinç daima aşama aşama yol kat eder ve bu yolda karşısına çıkarılan her obje, süje ve hadise mutlaka kendisine bir şeyler anlatıyordur. Kendi Karmik Yaşam Döngülerinden getirdiği olumsuz olguları bertaraf etmesi için olabilir, olumlu olguların daha üst maveralarına sıçramak için olabilir. Karşımıza çıkan Epröv programları olumsuz gibi görünebilir ancak ardında çok makbul bir programın habercisi de olabilir. Bu tür karşımıza çıkarılan bu programlar Rablik üzerinden devreye konulmaktadır.

Yaşadığımız ‘Bilinç Olgusu’ mudur yoksa Karmik Yaşam Döngüsünden bu Uzay/Zamana taşınan bir Kısır döngüye uğramış düşük farkındalıklı bir olgu mudur? Kısaca Yersel mi Göksel mi? Buna bakılır ve gösterdiğimiz tepki, yaşadığımız olgunun mahiyetine uygun olarak ‘Öğretimin hakkının verilip verilmediği bir takım ölçümlerle İlahi Hiyerarşi tarafından tespit edilir.

Bilinç tarafından ‘Denetim Programları’ en zor atlanan eşiklerdir. Hasbel kader kimse bilgiyi  kuru kuru alamaz, bu bir Hak ediştir  ve özellikle bunun için Rablik, verilen Bilgi ve Enerjinin (Öğretim) yüksek frekanslı yoğunluğuna paralel olarak Denetim programlarını açar.

Bunu örneklemenin sebebi Çekirdek Dünya Rabliğinin 3 koldan uygulamacılığının daha iyi kavranması

Komiteliğin nezaretinde bulunan 4 Ana Fonksiyonerlik vardır. Rabsal öğretilerde 4 Baş Melek olarak bilinir. Ancak ardındaki hakikat bu kadar basite indirgenmiş değildir. 4 Baş Melek, 4 Ana Uygulama Programını ihtiva eder ve her birine bir isim verilmiştir. Her biri kendi içinde Atomik Bütünü varlıkta tutacak her İmkanı seferber edici bir çalışmayı ön gören fonksiyonerliğine girmektedir.

Çekirdek Dünya Rabliği’ne bağlı 4 mekanizma

Mikail Fonksiyonerliği

Azrail Fonksiyonerliği

İsrail Fonksiyonerliği

Cebrail Fonksiyonerliği

Mekanizmalar birbiri içinde müşterek çalışır. Her birini ayrı ayrı ele almamız mümkün değildir. Bilincin Evrimsel-Deneyimsel-Görevsel koşulları baz alınarak veya Cevherin buna uygun olarak devreye giriş oranı değişkenlik gösterir.

Öğretimde ‘Cebrail’ fonksiyonerliğinden bahsedebiliriz. Öğretimi esas alan her olgu bu fonksiyonerlikle alakalıdır. Eğitimsel süreçler…

Gözetimde Mikail fonksiyonerliğinden bahsedebiliriz.  Mikail, Koruyan Kollayandır. Aynı zamanda tüm doğa olayları, doğanın denge altında tutulmasının sağlanması, nehirlerin, akarsuların, dağların varlığına dayaşlı bir sistemle ekolojik tüm yapı Mikail Fonksiyonerliğinin tasarrufları altındandır.

Denetimde İsrail ve Azrail fonksiyonlarından bahsedebiliriz. İsra-İl (isra-fil’in orijinidir). Uyarı mekanizmasını çalıştırandır. Azrail, inkıtaya Uğratılması gerekli olanı İptal edendir. Bilinç yaşadığı bir takım olguları değiştirmesi gerekirken kendisine zarar veriyor ve değiştirmiyorsa bu olgudan Uzaklaştırıcı-İptal edici bir fonksiyon devreye girer.

Bilinç, evrimini sürdürürken ısrarla değişmeyerek kendi özüne ters düşen olguları yaşarsa ‘israil’ fonksiyonu devreye girer. Uyarıcı bir mekanizma olduğu gibi, Sarsan, Silkeleyen, Darbeleyen ve varlığa bizzat ıstırap mekanizmasını yaşattıran bir sistemdir. Aksi durumda bilinç saplanıp kaldığı o olgulardan başka türlü uzaklaşamıyor.

‘İsrafil’in Sura Üflemesi’ olarak bilinen hadise, Ana Hasatta Yer ve Gökten gelen tüm Anonslardır. Göksel Anonslar, İlahi Hiyerarşi tarafından devreye sokularak gerek Mesaj yoluyla gerek Bilinçlere Vizyonik olarak görünen birçok Fenomenlerle Uyanış Çağına Uygun Bilgiyi Aktararak Uyanmasını sağlayıcıdır. Yersel Anons, Dünya’nın Badireler dönemine uygun Yerden Deprenişe geçmesi olarak ele alınabilir. İndifaların artması, Badireler Dönemine uygun uyanışı sağlayıcı, insanların gözüne sokulurcasına yaşatılan bir takım hadiseler Kuran-ı Kerimde ‘Zilzal Suresinde şöyle bir ifade var; ‘yer haberlerini bildirdiği zaman’

İsrafil Fonksiyonerliği, Badireler Döneminde sıklıkla karşılaşılan ve karşılaşılacak olan bir sistemdir. Zira bilinçlerin uyanış oranına uygun olarak geçişlerini yaptıkları Beta Nova Siklüs döneminde ‘yeni enerji’ye, ‘yeni bilgi’ye, ‘Yeni Dünya Düzeni’ne ne kadar uyumlu ise ona uygun etkilenmeleri söz konusudur. Kısaca, israfil bilinçlerin Özsel uyanışa paralel olarak devreye girer ve buna uygun yoğunluk kazanır.

 

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği (Galaktik Federasyon)

Teknolojik Tasarrufları göstermekle yükümlüdür. Bu tasarrufları, Çekirdek Dünya Rabliğinden aldığı Bilgi ve Raporlar sonucu varlıklarda gösterir.

Örneğin bilinç, ne kadar Denetim programlarını aşabilmiş ve bir üst Maveradaki Evrimsel-Deneyimsel-Görevsel programı açabilmişse Biyokompütürü ona uygun olarak tasarruf görür. Varlığına bir takım sistemler bağlanır. Hücrelerinde bir takım tadilatlar, düzenlemeler yapılabilir. Kompütüründe istenmeyen olguları yaşadığı tespit edilmiş ve buna hak doğurmuşa bu kayıtları İptal edici bir takım Hücre Dondurma işlemine tabi tutulur ve Liyakati daha yüksek bir oranda yakalamışsa Kompütürünün Bütünsel olarak Formatlanmasından dahi söz edilebir. Bunlar tamamen Hak ediş gerektirir. İlahi Hiyerarşi Liyakati olmayan hiçbir bilinç üzerinde durmaz.

‘Üçlü Hiyerarşik Olgular Düzeni ‘ olarak Rahman – Rab ve Rahimsel tüm fonksiyonlar birbiri ile Müşterek çalışır ve üçünün bileşkesi alınır. Buna uygun olarak yapılması gerekli olan her ne varsa yapılır, uygulamaya sokulur.

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’nin Levhi Mahfuz olarak bilinen Mutlak Plan Kayıtlarını elinde tuttuğundan bahsetmiştik. Örneğin bilinçte Teknolojik Uzmanlar tarafından biyokompütürüne bir tadilat yapılacaksa Mutlak  Plan Kayıtları kaile alınır. İlk etapta Kaderi Programına uygun olmalıdır. Ana rahmindeki Zigot oluşumda da durum bu şekildedir. İlk etapta Zigota Por Ekimi yapıldığında yine Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin Mutlak Plan Kayıtlarına uygun ekim yapılır.

Ekimi Yapan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağı olan ‘Teknolojik Uzmanlar’dır. Bu uzmanlar, Sirius Takım Yıldızında Biyoform Oluşturmak, Biyoformları Geliştirmek üzere uzmanlık kazanmışlardır. Bu biyolojik formlar üzerinde direk Yakın Plandan çalışmaları dahi sürdürürler.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği, bir diğer adı Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliğidir. Bu Komitelik, yine 18 Khamondan oluşuyor ve başkanlığını Rahim olan Dabaddah yapmaktadır.

Andromeda Galaksisin 9’lu Gezegen Zincirindeki ‘ifedya’ gezegeninde yerleşmiş bir Komiteliktir. Güneş sistemimiz dahilindeki 2388 adet Teknolojik Üssün tüm Yetki ve Sorumluluğu, bu üslere girdirilen enerjilerin kontrolü bu Komiteliktedir.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ bulunmaktadır. Bu uzmanlar Teknolojik Üslerde bulunurlar. Teknolojik Üslerde bulunan  Görevli Enerjetik Bilinçler Teknolojik Uzmanlar Birliğine bağlı birer uzmandır.

Andromeda Galaksisinde konuşlanan Komiteliğin bir diğer konuşlanma alanı olarak da ele alabileceğimiz mahal ‘Sirius Takım Yıldızlarıdır. Sirius Lyra Sirius Vega’da bulunmaktalar. ‘Robotik Düzen Teknolojisi‘ olarak bilinen bu teknolojik sistemi varlıkta tutar. Her Teknolojik Uzman, bilinçlerin birer Biyolojik Form kullanarak Evrimleşmesini Sağlayıcı her Uzmanlığa sahiptir.

Sirius Lyra bir diğer adı Sirius-A, genel evrimle alakalı her forma ait kaydı kendi varlığında tutarak bilinçleri en mütekamil halde evrim yapmalarını sağlayıcı laboratuvarlar bulunur. Element-Bitki-Hayvan ve Beşer olarak bilinen bilinçlerin kullandığı Androidal Kalıpların Üretilmesini Sağlayan Kayıtlar, Çalışmaları bulunur.Örneğin herhangi bir Bitkiyi ele alalım, bu bitkinin dalları, yaprakları, gövdesi neyi varsa aldığı fomrsal özellikte hepsi Sirius Lyra’da Şablon dahilinde kayıtlıdır. Bu şablonlar Enerjetik olarak kayıtlıdır ve Halografik olarak ele alınır.

Bitkiye ait tüm DNA kayıtları, Asli Orijinal Formu ya da bir hayvanın yeryüzü ortamında kullandığı formda herhangi bir Mutasyon varsa bu Enerjetik kayıtlara uygun olmaz ve bu Mutasyonun giderilmesi için bu evrim aşamasında giderilmeye çalışılır. Bitkisel Evrim aşamasındaki tüm Bitkilerin kullandığı Formlar sirius lyra teknolojik uzmanları tarafından şablon şablon ele alınıyor. Örneğin birine domates birine portakal olarak demiyor, her birine Androidal bir kalıp olarak bakıyorlar ve her bir Bitkinin kendine ait bir formu olarak değerlendirip bir ‘Evrim Aşaması’ olarak kaile alıyorlar. Yeryüzü insanı kendine göre uyarlayarak bunu bir inanç haline getirmiştir.

Aynı şey Hayvanlar için de geçerlidir. Birine balık, birine kedi demiyor. Her biri bir Androidal Kalıp olarak değerlendirip farklı görünüşlere, farklı şablonlara sahip bir ‘ robotik düzen ‘ bir ‘ biyolojik form’ olarak değerlendiriyorlar. Ki Asli Orijinal kaile alış da bu olmalıdır. Bizler için de geçerli olan budur ki Makro bir yaşam ünitesinin yaşadığı Bilinçsel Olgu budur.

Sirius Vega ise Özel Evrim Ünitesi olarak devreye sokulan Bilinçlerin kullandığı Biyolojik Formlara ait Şablonları varlıkta tutar. Özel Evrimle alakalı Formların Geliştirilmesi, Sonsuzluğa açılmasını sağlayıcı Tasarrufları gösterir. Durgun karakterli bilinçler, Altın karakterli bilinçler ve Khamon’lar direk Sirius Vega üzerinden destek görmektedir. Zira bu Bilinçler Özel Evrim Üniteleridir. Her biri aynı zamanda birer Görev İcraat Ünitesidir.

Biyolojik Formlarının başta Biyolojik Kompütürlerinin Mutasyondan Kurtarılıp tamamen Saflaştırılması için her İmkanı seferber etmektedirler. Özellike gece 23’ten sonra sabah 5 arası Teknolojik Uzmanlar layık olana layıkına uygun olarak Kompütürlerinde gerekli Tadilatları yapmaktadırlar.

Konseylik ve Komitelikler Samanyolu Galaksisi İç Uzayında Konuşlanmış Birer İlahi İdari Kuruluştur. 

Andromda Galaksisi, İfedya gezegeninde bulunan, rahman-rab-rahim üçlüsünün RAHİM kanadını oluşturan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak çalışmaktadır. Komite ve Konseyliklerdeki Khamon’ların her biri birer Teknolojik Uzmandır.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği, 18 Khamondan oluşan bir Komiteliktir ancak kendi varlığına bağlı çok fazla sayıda Teknolojik Uzman bulunmaktadır ve bu Uzmanların varlığından oluşan bir Birlik ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ , 300 Khamon ‘un varlığından oluşur ve yine bu 300 Khamon’a bağlı çok sayıda Teknolojik Uzman bu Birliğe kilitli olarak görev fonksiyonlarını sürdürmektedir.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak fonksiyon gösteren ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’, Teknolojik Üslerin Teşkilatlandırılmasında, Teknolojik Üslerin kendi varlığında görevlidir. Aynı zamanda Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı ‘Teknolojik Teşkilatlandırmayla alakalı tüm görev fonksiyonlarını yine bu Uzman Bilinçler yürütür.

Samanyolu Galaksisi iç uzayında konuşlandırılmış İlahi Kuruluşlarda görevli bilinçlerin bağlı oldukları topluluk ‘Rahim Fonksiyonu’ üzerinden görev vurgulamaktadır.

Resuliyet, Uluhiyet, Kutsiyet Fonksiyonerliği -6

Resuliyet, Uluhiyet, Kutsiyet Fonksiyonerliği Hiyerarşik kuruluşlar  

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği  (Rahman), Çekirdek Dünya Rabliği  (Rab), Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği  (Rahim)

Bu üç komite müşterek bir çalışma sistemini devreye sokarak bilinçlerin evrimselleşme ve evrenselleşmeleri için her türlü tasarrufu göstermektedir.Her komitenin bir fonksiyonerliği vardır.

Bu dersimizde de bu fonksiyonlarla gösterilen etkinliğe değineceğiz.

Rahim Başkanlığında Teknolojik Üsler Birlik Komitesi, Resuliyet Fonksiyonu Devreye Sokar.

Rab Başkanlığında Çekirdek Dünya Rabliği, Uluhiyet Fonksiyonunu Devreye Sokar.

Rahman Başkanlığında Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Kutsiyetfonksiyonunu Devreye Sokar.    

 

RESULİYET, ULUHİYET, KUTSİYET FONKSİYONERLİĞİ

Bilinçler bu etkinliklerle ancak tüm evrimsel inkişaflarını sergiler, Deneyim planı olan dünya boyutunda ilerler, evrimleşir. Sonsuzluğu keşfe dalar.

RESULİYET FONKSİYONERLİĞİ

‘Resul’ olarak bilinen Rahim Makrosu Dabaddah üzerinden devreye sokulmaktadır. Dabaddah, Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Maturamon’un 600 kharyantaslık bilinç potansiyelinin bir makro ünitesidir. Bir yüksek benlik, bir galaktik özde diyebiliriz.

Resuliyet fonksiyonerliği bilinçlerin evrimsel aşamalarında yumuşak geçiş yapmalarını sağlar. Yeryüzü ortamında oluşturmuş olduğu yersel kişiliklerine ait duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel algı ve olgularının beşeri bir aşamadan kamil insan aşamasına geçişinde etkin bir rolü vardır. İllüzyonik olguların yaşandığı bu aşamalar tasavvuf öğretisinde ‘rububiyet’ olarak ifade bulunuyor. Rububiyet, bütünsel olarak yaşanılan illüzyonik, vizyonik, hakiki olmayan olgulardır. Resuliyet, bilincin rububiyetini bitiren fonksiyonerliktir.

Teknolojik üsler birlik komiteliğinin gösterdiği tasarruflar, dinsel-ruhsal-bilimsel-sanatsal olarak bilinçlere  kazandırılmaktadır. Bilinçlerin ilk aşamadaki evrenselleşme basamağıdır. Bilinçler, resuliyet fonskiyonerliğinin hakkını verdiklerinde gürz dahilindeki çekirdek mini atomik bütünün, çekirdek evreninin varlığı olarak bilinirler.

Bir gürz dahilinde 1800 adet mini atomik bütün bulunur. 1800 adet mini atomik bütünün bütünselliğinden oluşan yapıdır. Aralarında 1 tanesi diğer 1799 tanesine imamedir-çekirdektir-emsalidir.  Ki buna; ‘Çekirdek Mini Atomik Bütün’ ifadesini kullanıyoruz.

Çekirdek Mini Atomik Bütün evrenlerden oluşmaktadır. Varlığında 1800 evren bulunur. 1 tanesi imame diğerleri ise paralel evrenlerdir. Bu evrenler rahim boyutunu oluşturmaktadır. Bilinçler, rahimsel fonksiyonlarla bir çekirdek evren varlığı haline dönüştürülmek üzere rahim kanadı olan Teknolojik üsler birlik komiteliği tarafından daima desteklenir, tasarruf görür. Yaşadıkları illüzyonlardan ılımlı bir şekilde geçişleri sağlanır. Yaşadıkları illüzyonik olgular, cemali prensiplere uygun olarak geliştirilir.

Bilincin, rububiyetinden resuliyetine geçişi, biyokompütüründe (beyin hücrelerinin dna sarmal boşluklarında) bulunan resuliyet kodlarının açılımıyla gerçekleşir. Bu kodlar, bu mana ile yüklü enerji ve bilgiyle donatılmıştır.

Teknolojik üsler birlik komiteliğinin resuliyet fonksiyonerliği Dünya ortamında evrimini sürdüren bilinçler üzerinde dinsel, bilimsel, sanatsal olgular yaşattıran tasarrufları da içermektedir. Komiteliğin konuşlandığı mahal, Andromeda Galaksisi İfedya Gezegenidir.

Samanyolu galaksisine sağdan ve soldan komşu olan iki galaksi Andromeda ve Shapley-3 galaksisi binlerce yıldır Samanyolu Galaksisi üzerinden direk tasarruf etmektedir ve bu tasarruflar bu komiteliğin başkanlığı ile yapılmaktadır. Her iki galakside bulunan konseylikler direk teknolojik üsler birlik komiteliğine bağlı olarak fonksiyon gösterir.

Shapley-3 ve Andromeda galaksileri enerjetik galaksilerdir. Maddi hüviyete sahip olan Samanyolu Glaksisinin enerjetik ikizleridir.

Shapley-3 galaksisi, samanyolu galaksisinin durgun karakterli enerjetik ikizidir

Andromedagalaksisi ise samanyolu galaksisininaltın karakterli enerjetik ikizidir.

Her iki galakside aynı samanyolu galaksisindeki gibi 9’lu gezegen zinciri bulunur. Bu gezegenlerde de gezegensel bazda enerjetik ikizleridir. Samanyolu galaksisinde bulunan ‘dünya gezegeni’nin Shapley-3galaksisindeki enerjetik durgun ikizi  ifedyadır. Andromeda galaksisindeki enerjetik altın ikizi  ifedyadır.

Teknolojik üsler birlikte komiteliğinin resuliyet fonksiyonu, İlona-altona ve ifedya gezegenlerinin bilgi ve enerjisi kullanılarak Resuliyet fonksiyonerliği ile bilinçlere tasarruf gösterilir.

Shapley3 galaksisi, rabsal ve ruhsal karakterli bir galaksidir. Bu galakside bulunan ilona  –  altona – ifedya gezegenlerinden yapılan tasarruflar (teknlojik üsler birlikte komiteliğinin resuliyet fonksiyonları) bilinçlerde İlona sistem adına rabsal ve ruhsal dinsel -mistiksel-coşkunluk hallerini yaşatır. Bilinçleri dinsel olgular yaşayarak avami olgulardan uzaklaşır, öze-içeri yönelir. Bu da bilinçleri evrenselleşmeye götüren ilk aşamalardan biri ve bir etkendir.

Andromeda galaksisi teknolojik karakterli bir galaksidir. İlona sistem, altona sistem ve ifedya sistem bu galaksi üzerinden de devreye sokulmaktadır. Altona sistem, sanatsal olgular –  ifedya sistem, bilimsel olgulardır.

İfedya için şöyle örnek verebiliriz;  bilinçler üzerinden keşifleyicilikle yeryüzü ortamına ilahi teknolojinin varlığının yeryüzüne intikal ettirilmesidir. Uzayın derinliklerini araştırmaları, yapılan buluşlar, keşifler bilim adamlarına yaşattırılan olgularla Dünya’nın realitesi değiştirilmiş ve günümüz dünya teknolojisine kadar getirilmiştir. Bu durum binlerce yıllık bir eserin neticesidir.

Amaç, ilahi teknolojinin yeryüzünde tecelli bulmasıdır. Bilim, henüz uzay hakkında çok az bilgiye sahip, fiziksel koşullar üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Ancak içinde bulunduğumuz bu çağ yüz yıl öncesi ile kıyaslanamaz. Bu ilerleyiş, hep ifedya üzerinden devreye sokulan porların bilinçlere ekimi ve bu ekilen porların kodları dünya üzerinde iken açılım göstererek ilerlenmesidir. Bunların tamamı  resuliyet fonksiyonerliğine girer.

Resuliyetin hakkını veren bilinç, evrensel olgular yaşadığından artık bulunduğu her ortamı kendi enerjisi ile ihya eder ve artık Rablik fonksiyonu üzerinden tasarruflarını yoğunca görür ve Rab kodlarını açmaya geçer.

ULUHİYET-  RABLİK FONKSİYONERLİĞİ

Rablik fonksiyonlarını çekirdek dünya rabliği ‘uluhiyet’  fonksiyonleriği olarak gösterir ve

Başkanı  ‘ullah’olarak bilinen rab makrodu kahafisan’dır.Rablik fonksiyonerliğinde bilinçler

Öğretim, gözetim ve denetime tabi tutulmaktalar. Rablik fonksiyonerliğinin hakkını veren bilinç, bu defa bir çekirdek mini atomik bütün varlığı haline dönüşmüş demektir.

Hem resuliyet hem uluhiyet fonksiyonerliğinin müşterek olarak devrede tutan bir sistem var. Bu sisteme’allah sistemi’denilmektedir. Allah sisteminin hakkını veren bilinç artık rahman üzerinden tasarruf görür.

KUTSİYET FONKSİYONERLİĞİ

Rahman, tayinleyicidir, odaklayıcıdır. Bilincin kutsanması ile alakalıdır. Bilincin bir  gürz varlığı haline dönüşmesini sağlar. Atlanta’ya giriş ancak bu kutsama ile gerçekleşir. Gürz çıkışı, gürzün dışında diyebileceğimiz ancak içi-dışı olmayan bir boyutsallıktır. Bu kuruluşun geçiş müsaadesi ile olmaktadır.

Bilinç ne kadar resuliyetinin hakkını verir ise o kadar Rahim’in Ra’sını Allah adına yaşar ve ihya edici, kurucu olur.

Rabbin Ra’sını Allah adına yaşar ve öğretir, gözetir, her zerreye üzerinde bu öğretim ve gözetimini içten içe yaşar ve denetir.

Rahman’ın odaklayıcılığını, tayinleyiciliğini, koruyuculuğunu evrensel kıymette içten içe yaşar ve artık bu yaşadıklarını Mutlakiyete bağlayarak belli bir sabitede yaşar ise kendi tanrısal benliğiolan kharyantas’ına ait Bilinçsel olguları yaşamaya geçer.

HAK

Hak boyutu olarak bilinen gürzlerin oluşturduğu bir yapı olan hak boyut bütünselliklerinin merkezinde bulunan kuruluş, Athena merkan intrüplasyon heyeti’dir. Bu heyetin başkanı olan kharyantas  ‘HAK’ olarak bilinir.

Ra3, Rahman-Rab-Rahim’in hakkı verildiğinde bilinç kendini hak  ile iç içe bulur. Hak’kın hakkını veren bir prototip haline dönüşmüştür.

Durgun Galaksiler arası Nizam Konseyliği, Altın Galaksiler arası Ra Yönetim Düzen Konseyliği, Sütürn Yüce Konseyliği -7

Durgun Galaksiler arası Nizam Konseyliği, Altın Galaksiler Arası Ra Yönetim Düzen Konseyliği, Sütürn Yüce Konseyliği Hiyerarşik kuruluşlar

Üçlü Hiyerarşik Reaksiyon Sistem Üç galaksinin yönetim kadrosudur

Altın Galaksiler Arası Ra Yönetim Düzen Konseyliği

Gürz dahilindeki tüm Altın Karakterli Galaksileri Kendine Bağlar

Gürzün iç uzayına baktığımızda Sağdan ve Soldan iki kutup altında tutulduğunu görebiliriz. Solunda Durgun Kutuplama, Sağında Altın Kutuplama.. Bu ne demektir? Bir tarafında Altın karakterli Porlardan oluşan bir Uzay Karakteri var Bir tarafında ise Durgun Karakterli bir Uzay Karakteri var ki Tüm bu Mini Atomik Bütünleri kapsar.

Durgun Galaksiler Arası  Nizam Konseyliği

Gürzün boğum noktasının hemen altında bir yıldız var dikkat ettiyseniz Kutuplama buradan başlamaktadır.

Samanyolu galaksisine Soldan komşu olan Shapley3 galaksisi tasavvuf öğretisinde Meleküt Alemi olarak bilinir.

Sevenlerin Diyarı gibi ifadeler de Ruhsal öğretilerde geçmiştir. Ulular, Veliler,  Nebiler, Peygamberler… Kısaca Rabsal statüde Mürşit olarak devreye sokulan nice Yüce Bilinç Shapley3 Galaksisinin Bilgi ve Enerjisi olan Rabsal ve Ruhsal coşkunluk hallerini yaşatıcı özel görev programlarını üstlenerek enkarne edilmişlerdir. Enkarne edilirken bu galaksideki ‘Durgun Galaksiler Arası  Nizam Konseyliği’ne Akitlenerek Transfer edilmektedir.

Shapley3 galaksisi gürzün Sol kanadında Durgun titreşimle kutuplanan tüm galaksileri kendine bağlar ve tümünün imamesidir. Bu Yönetim Konseyliği aynı zamanda diğer tüm galaksileri kendine bağlar. Shapley 3 galaksisi sakinleri olan enerjetik yaşam ünitesi olan bilinçler, Durgun Zaman-Durgun Mekan-Durgun Form kullanan makrolar Santiferlerdir. Santiferlere Durgun Cinni de denilmektedir. Ancak yeryüzü insanı Rabsal öğretilerde ‘Melekler’ olarak bilmiştir. Ak Bedenliler, Gümüşi varlıklar olarak da bilinmektedir. Santiferler, Beta 1 Nova karakterli dünya’nın sakinleri olan Beta Halkıdır. Kharyamanyas Onya’nın Arya’larının kendinden eş benzer olarak doğrumladıkları Tanrısal bilinç olan 2410 adet süper makro kıstastaki Arya’nın evlatlarıdır.

2401 adet Atlanta Boyutlarında bulunan Arya’ların esas görev yükümlülüğü, Allah’ın kendi içindeki eşsiz güzelliğini çokluk kavramına uygun olarak sergilenmesi, Allah’ın Tekliğinden ortaya çıkan muazzam bir çokluğun çeşitlilikte bölünerek bölündükçe kendini keşfetmesi, Sayılara, renklere, notalara seslere, farklı farklı nüanslardaki sanatsal olgulara, Teknolojik boyutların verdiği ilahi iç dizaynla deneyimlenerek yaşama duyguların çeşitliğine ve gittikçe makro kozmik bir hal alan duygular aynı şekilde düşünceler, bunların hepsi Allah’tandır.

Sonsuzluk kavramına uygun çeşitlilik ve bu çeşitliliğin dağılarak, bölünerek gittikçe kendini tekrar birlemeye götüren çok özel programlar ve kendi sonsuz sınırsızlığını farkında olarak yaşayan bilincin sonsuzluğa açılımını sağlayan yayılım Atlanta Arya bilinçlerinin hedefinde yayılım, yansıma esastır ve bunun için çokluk kavramına uygun her yasayı devreye sokarak deneyim ve evrimin hüküm sürdüğü boyutlarda bu yasalara uygun her yaşamın sergilenmesini de mümkün kılmışlardır.

Yayılımın esas tatbikatçıları ‘Sistem’ olarak bilinen mekanizmanın sakini olan Aryaların evlatları  olan Santiferler ve  Dorçedeler’dir (Altın ve Durdun boyut varlıkları) ve Shapley3 ile Andromeda galaksilerinde Enerjetik yaşam sürdürürken aynı zaman Samanyolu galaksisinde Deneyim ve Evrim Programlarını açmakta ve Yayılıma uygun Görev fonksiyonlarını da devreye sokmaktadırlar. Sevgi- hoşgörü- tevazü- sevecenlik- ılımlılık- yumuşak geçiş gibi bir çok Cemali olgunun baş tatbikatçılarıdırlar Santiferler.

Santiferler Shapley3 Galaksisinden sonra Samanyolu Galaksisi iç uzayında bulunan Satürn gezegeninde konuşlanmışlardır. Bu gezegende Enerjetk olarak yaşam sürdürmekteler. Aynı Shapley3 Galaksisindeki gibi Kolonik bir yaşam hüküm sürmektedir. Farklı Frekans ve Baremlerde Koloniler oluşturulmuştur. Bu Kolonilerde Aileler ve ailelerden oluşan Sülaleler şeklinde Kolonik bir yaşam söz konusudur.

Satürn Yüce Topluluğu

Üçlü Hiyerarşik Reaksiyon Sisteminin bir diğer kanadında Satürn Yüce Topluluğu bulunmaktadır. Bir diğer adı Samanyolu Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliği-dir. Satürn Yüce Topluluğu bir Konseyliktir. Konseylik,Veziri Teşkilatlandırma Teknolojisini devrede tutmasıyla 3 Khamonun liderliğindedir. Her Khamona 6 Altın Cinni yardımcı kod olarak görev icra etmektedir. Satürn Gezegeninin Üçüncü Halkasında konuşlandırılmış bir Teknolojik Üs, Satürn Yüce Topluluğu olarak bilinen Konseyliğin konuşlanma alanıdır. Konseylikte toplam 18 adet Altın Cinni yer almaktadır.

– Khamonlar (veziri/nizami karakterli bilinçler), Dorçedelere (altın cinnilere) direk tasarruf göstermekle yetkili ve yükümlüdür.

– Dorçedeler (altın cinniler) Khamonların varlıklarına bilinç bazında Yardımcı Kod olarak kilitlidir. Bu durum hem Maddi yaşamların hüküm sürdüğü ortamlarda hem de Enerjetik boyutlarda böyledir.

Santiferler (durgun cinniler) de Dorçedelere (altın cinnilere) kilitlidir. Santiferlerin gelişimleri, evrimleşmeleri için Altın Cinnilerin enerjilerine ihtiyaçları vardır.

Satürn gezegeni Shapley3 Galaksisinin bir temerküz odağıdır. Satürndeki Santiferlerin Satürn’de yaşam sürdürebilmeleri için ise Altın Karakterli Bilinçlerin Enerjilerine İhtiyaçları vardır.

Bilinçler, özde birbirinden besleniyor dikkat ettiyseniz. Ve zaten Mutlak Vücut ifadesiyle bilinen Aktif Varoluşun tüm Aktif Bilinçleri bu şekilde Birbirine Bağlı ve Özsel olarak Kilitlidir, zira ayrılık bu vücutta yoktur. Organlar Omurlara bağlı, Omurlar Omurlik soğanına, Oradan Beyinciğe ve Beyne. Beyin ise Mutlak Yokluk üzerinden tüm Vücuda her İmkanı dağıtandır.

Satürn Sakini Santifer (Durgun bilinçlerin) yaşamı

Satürndeki Santiferlerin yaşamsal enerjisi, onlara Satürn Yüce Topluluğunun Üyesi Vezirilerin Yardımcı Kodu olan

18 Altın Cinni bilincin Doğal Enerjileriyle oluşan Altın Yaşam Mevcelerinden İstifade Ettirilmektedir. Bunun anlamı şudur;  Bu topluluktaki Altın karakterli bilinçler yaşadıkları ‘Bilinçsel Olgularla’ Enerjetik olarak yansımakta ve Şakra sistemlerinden Altın karakterli Porlardan oluşan Bilgi ve Enerji yüklü çok güçlü Auralar oluşmaktadır. Altın cinnilere kilitli olan Satürn halkı olan Santiferler ise bu auralardan oluşan  mevcelerden istifade ederek yaşamlarını sürdürebilmektedir. Yüce Topluluğun bir üyesi olan her bir Altın Cinni kendi varlığından yayılan enerji ile oluşan manyetik alanla tüm Satürn Gezegenindeki Santiferleri varlıkta tutmaktadır.

Satürn Yüce Topluluğu, dünya üzerinde Genel Evrimini sürdüren tüm bilinçler üzerinde genel bağlamda tasarruf göstermektedir. Genel evrim prototipleri Element, Bitki, Hayvan ve Beşer olarak bilinen Mikro Bilinç Kıymetlerinin Genel Olgular kategorisine giren olguları yaşamalarına yardımcı olacak mevceleri yaymaktadır. Bu şekilde genel evrim statüsüyle alakalı olarak deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.

REENKARNASYON

Beşeri aşamayı hitam eden Mikro bilincin Makroluğa geçişi yine dünya üzerindeki 7 Aşamalı Reenkarnasyon Zincirini tamamlamasıyla olmakta ve 7. aşamada Makro geçiş için bir İmtihan birimi haline gelmektedir. Satürn Yüce Topluluğunun tespit ve değerlendirmelerine bağlı olarak Genel Evrimden Özel Evrime Geçiş Müsaadesi verilmektedir. Bilinç, mikro iken makro hale geçiş yapmaktadır da diyebiliriz. Bu tamamen dünya ortamında çıkardığı Deneyim-Evrim-Görev programlarına bakılarak yeterliliği ölçümlenerek yapılmaktadır.

Geçiş müsaadesi alan bilinç artık bir Galaksi Varlığı haline gelir. Shapley3 galaksisindeki Durgun Galaksiler Arası Nizam Konseyliğinin himayesi altında Shapley3 Galaksisine transfer edilir. Shapley3 galaksisinin bir sakini olarak Kendi Frekansına Uygun bir Kolonide Enerjetik Yaşam sürdürür  ve hazır olduğunda Dünya’ya bu defa Özel Evrim Programlarını açmak üzere Transfer edilir ve bir Makro olarak bundan önceki aşamaları Beşeri ve Mikro kıymetteydi yani Daha önce bir Galaktik Plana Bağlı Bir Bilinç Değildi.

Dünya ve Spatyom arasında Re-enkarnasyona tabi tutularak bir Spatyom bir Dünya arasında Doğum ve Ölüm zincirlerine tabi idi. Ancak bundan sonra bir Glaktik Plan varlığı olarak Re-enkarnasyon değil Enkarnasyona tabi tutulur ve plan Enkarnesi adı altında bir plan- bir dünya arsında gidip gelmeye başlar.

Satürn gezegeninin Enerjetik İkiz Eşi, Aseras’tır. Meleküt – Shapley3 Galaksisindeki Aseras, Durgun karakterlidir. Ceberrüt – Andromeda galaksisindeki Aseras, Altın karakterlidir.

Aseras gezegeni Satürn’ün enerjetik ikiz eşidir.

 

Andromeda galaksisinde İfedya adlı gezegende konuşlanmış çok önemli bir Komitelik olan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği,  enerjisini İfedya gezegeni üzerinden diğer tüm gezegenlere dağıtır. Ancak bu dağılım Aseras üzerinden yapılmaktadır. Aseras gezegeni Enerji ve Bilgi içeren Porları İfedya gezegeninin her bir periyotluk devinimde kendi varlığına kazandırır.

Gezegenler kendi etraflarında devinmektedir. Güneşler de öyledir ve her periyodik döngü kendi bilgi ve enerjilerinin bulundukları güneş sistemine dağıtılmasını sağlar ve sonraki devinimde yeni bilgi yeni enerji… Bu şekilde devam eder. Ve İfedya’nın her devinimsel periyodundan Aseras güç alır ve aldığı gücü kendi dahilinde bulunan kristal yapılar içinde düzenleyip bloke ederek diğer tüm gezegenlere dağıtır.

Yine bu enerji ve bilgi teknolojik üslerin varlığına kazandırılan güçtür. Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin direk kullandığı enerjidir. Enerjinin kaynağına bakarsak, İfedya, Andromeda galaksisinin Galaktik Güneşinden almaktadır ve Galaktik Güneş, Diğer Tüm Güneşlerin Besin Kaynağıdır. Her bir periyodik devinimi ile enerjisini ve bilgisini dağıtır. İçinde bulunduğu galaktik ortama yayar. Kendi galaksimizdeki çekirdek güneş sisteminin de enerji ve bilgi kaynağı yine Andromeda Galaksisindeki Galaktik Güneştir. Aseras üzerinden Satürn gezegenine gelen enerjiler de Yüce Konseylik tarafından diğer gezegenlere dağıtılmaktadır.

Veziri Kontrol Sistemi Satürn Yüce Konseyliği -8

eziri Kontrol Sistemi ve Satürn Yüce Konseyliği Hiyerarşik kuruluşlar  

Veziri Kontrol Sistemi

Bilincin Deneyim ve Evrimini sürdürmesine müsait tek boyut, Samanyolu Galaksisi uzayıdır. Bilinç, Deneyim-Görev ve Evrim programları ile Dünya’ya Doğar. Bu Programları açmak, açtıkça gelişmek ve ilerlemek üzere OM – ENANA Ve RAKHA aşamalarından geçerek bir Sonsuzluk Yolcusu olmayı hedefler.

Bilinç, ne kadar Evrim geçirebilirse o oranda Evrenselleşebilir. Evrenselleştikçe Tanrısallık kazanır. Tanrısallığını kazandıkça Yokluk değerlerini keşfe dalar.

Bilinç, Elementer aşamadan başladığı Evrimsel sürecine gittikçe daha mütekamil androidal kalıplar kullanmak üzere gelişir ve milyar asırlara tekabül eden Alfa zamanlardan geçer. Bir elementin androidal kalıbında mikro bilinç devinir. Aynı şekilde bitkinin şakralarında, hayvanın şakralarında Mikro Bilinç devinir.  Bu Bilinç, Doğal Bilinçtir. Makro Bilincin 64 Milyar Makro Kıymetinden bir veya birkaç tanesidir.

Bilincin evrimleşmesi için kendi Öz Enerjisi gerektiği gibi, bu enerji ile müşterek hareket eden Yapay olarak dereye sokulan ‘Evrimsel Enerji’ ye ihtiyacı vardır. Yapay Enerjiler İlahi İdari Kuruluşların varlığından devreye sokuluyor.

Piramit devre sistemleri

Enerjilerin Kristaller tarafından çekilip, kristallerde toplanması ve Enerji Regülasyon ve Blokasyon ünitelerinde işleme sokulduktan sonra Devinim Halkalarından yayılımı tüm bu Piramidal işleyiş, İlahi İdari Kuruluşlarda bulunur ve enerjilerin işlenmesi, dağılımı bu Teknolojik Aygıtlar vasıtasıyla işlem görür.

Bilincin tekamül etmesi için aldığı evrimsel enerjileri kontrol eden ilahi kuruluş, veziri kontrol sistemidir. Evrimsel enerjilerin kaynağı güneşimizdir. Veziri kontrol sistemi, 18 khamondan oluşan bir topluluktur. Çekirdek güneş sisteminin güneşinden gelen ışık- ateş ve ses porlarının iç uzaya veziri bağlamda, denetimli olarak dağılımını sağlar

Şekilde gördüğünüz üzere bir koni var, bu koni ‘çekirdek evrim konisi ‘dir. Güneşten alınan imkanlar veziri kontrol sisteminin ihtiyaca binaen dağıtıma sokacağı porları koni içine yayar. İhtiyaçtan kasıt, çekirdekten evrimleşmeyi ön gören her türlü uygulamanın devreye sokulmasını sağlamaktadır. Bu imkanlar, teknolojik üsler birlik komiteliği tarafından belirlenmiş olarak veziri kontrol sistemine verilmektedir.

Bilinçlerin evrimleşmesi için her imkanı devreye sokan iki kültüvasyon uygulama programı, sirius lyra ve sirius vega’da bulunan ve yine teknolojik uzmanlar birliğinin bir üyesi olan teknolojik uzmanlara verilmiştir.

Veziri kontrol sistemi, güneşten gelen imkanları sirius takım yıldızlarına ulaştırır. Buradaki teknolojik üslerin piramidal yapılarında bu porlar düzenlenerek tekrar dağılıma sokulur ve buradan saman yolu galaksisinin çekirdek güneş sistemine girdirilir. Güneş vasıtasıyla çekilen porlar bu defa güneş sistemi dahilindeki tüm gezegenlere her bir periyotluk devinimle dağıtılır.

Gezegenlere ‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç Odakları‘ denilmektedir. Çekirdekten evrimleşmeyi ön gören birer  güç odağı ve transforme ettiği ise güneşten gelen evrimsel porlardır. Güneşten gelen tesirlerin transformasyon fazı düşürülür ve gezegenler vasıtasıyla çekilirken, gezegenlerin çekirdek katmanlarında bloke edilir ve yine burada regülasyona (düzenlemeye) tabi tutulur.

Gezegenimiz Dünya’yı örnek olarak verirsek, Güneş sistemimizin iç uzayındaki tüm uzay objeleri de ele alalım.

Her bir uzay objesi, her bir gezegen ve güneş kendi etrafında periyodik olarak devinmektedir. Güneş kendi etrafında bir periyot devinir. Her periyotta kendi bilgi ve enerjisini taşıyan ışımayla alakalı, ısımayla alakalı, sesimeyle alakalı tesirleri kendi iç uzayına salar. Bu tesirleri, güneş sistemi dahilinde yine kendi etrafında periyodik olarak devinen uzay objeleri ve gezegenlerde de bir periyotluk devinimle dağılan bu tesirleri toplar ve kendi varlığına kazandırır. Ancak burada bu tesirler aynı şekilde kalmıyor ve yine o gezegenin kendi karakteristik özelliğine bürünüyor.

Dünya’mızda güneşten gelen tüm tesirler çekirdek katmanı olan barisferde düzenlenmekte ve bloke edilmektedir. Diğer tüm katmanlara ise yine barisfer katmanı üzerinden bu dağılmaktadır. Diğer gezegenlerde de çekirdek katman üzerinden diğer katmanlara dağılmaktadır. Güneş, bir evrim çekirdeğidir.

Veziri kontrol sisteminin tesir konisi dahilinde bulunan alan evrimleşme alanıdır ve bunun dışında hiçbir bilincin evrimleşmesi söz konusu değildir. Dünya’mıza güneşten gelen evrimsel tüm tesirler barisfer katmanında bloke oluyor ve daha sonra buradan dış yüzeye yayılmaktadır.

Dünya’nın dış yüzey katmanında ‘doğal’ piramitler bulunuyor. Barisfer katmanından dış yüzeye bu doğal piramitler vasıtasıyla yayılıma sokulmaktadır. Dağlar, tepeler, çıkıntılı doğal alanlar, kayalıklar tüm bunlar, ilahi hiyerarşinin kullandığı oluşlardır. Evrimsel enerjiler, bu yapılar üzerinden yayılıma sokularak toplumlara, insanlara, hayvanlara, bitkilere ve elementlere ‘evrimsel enerji’ yayar.

Bilinçler, genel bağlamda evrimlerini sürdürürken, içinde bulundukları manyetik alanların enerji ve bilgisini evrimsel bağlamda bu şekilde alarak biyokompütürlerinde ‘zamanlama kodları ‘ ile kilitli olan kodları açar ve evrimsel faaliyetlerini sürdürür.

Uranus Yüce Konseyliği Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri -9

Uranus Yüce Konseyliği Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri Hiyerarşik Kuruluşlar

Uranüs Yüce Konseyliği

Uranüs gezegeninin karakteristik özelliğine uygun olarak bir görev fonksiyonuna sahiptir. Karakteristik özelliğinden kastımız ise her gezegenin kendi çekirdek bilgi ve enerjisinin kendi varlığında bloke olup değer kazanması ve buna uygun olarak yayılmasının sağlanmasıdır.

Uranüs, astroloji’de, bağımsızlığı, özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmayan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan tüm zıtlıkları temsil eder (internetten alıntıdır). Gezegene ait bu özellikler dünyalıların tespitlediği astrolojik karakterlerdir ve hakiki manasına uygun olandan sadece bir kesittir. Diğer tüm gezegenlerin bu ve benzer farklı farklı karakteristik özellikleri bulunuyor. Periyodik olarak her devinimi ile etrafına yayımladığı porlarla güneş sistemimizin iç uzayına dağılıyor. Karakteristik özellik, diğer tüm gezegenlere de kazandırılıyor

Bu enerji dağılımının asıl işleyişinden bahsedelim. Geçen ki derste de vurgulamıştım, güneş sistemimizin iç uzayında bulunan tüm uzay objeleri, Asteroit, gezegen ne varsa… Hepsi güneşten gelen enerjilerle beslenmektedir. Bu enerjiler, evrimini sürdüren tüm bilinçlere etki ettiği gibi hatta evrimleşmelerini birebir etkilediği gibi, partiküllere, gezegensel oluşlara da evrimsel enerji olarak kazandırılmakta ve tekamül etmeleri sağlanmaktadır. Tüm bunlar, çekirdek dünya’nın seyir programına, çekirdek güneşin seyir programına uygun olarak dağılmayı, gerekli bilinç ve cevhere kazandırılmayı öngörür.

Güneş, kendi etrafından dönerek her bir dönüşünün bir periyotluk devinimini tamamladığında iç uzayına por dağıtır.

Bu porlar, içindeki uzay objeleri tarafından çekilir. Çekilen porlar, gezegenlerin çekirdek katmanları tarafından bloke edilir. Güneşe ait porlar, o gezgenin çekirdek katmanında birikip buradaki tesislerde regülasyona uğratılmaktadır. Regülasyon, düzenlemedir. Güneşten gelen saf enerjiler burada bir Uranüs enerji ve bilgisi haline dönüşür. Çekirdek katmanda gezegenin kendi çekirdek bilgi ve enerjisi haline dönüştürülür.

Uranüs, astroloji’de, bağımsızlığı, özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmayan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan tüm zıtlıkları temsil eder.  Bakın burada bağımsızlıktan, özgürlükten, geleneksel olmayandan bahsediliyor. İşte tüm bu özellikler bu gezegenin özelliğidir ve çekirdek katmandaki Regülasyon ile güneşten gelen prolar bu karaktere dönüştürülmüş olur. Daha sonra gezgenin kendi etrafındaki dönüşü, devinimi bir periyot tamamlayınca bloke edilen bu enerjiler artık hem kendi diğer katmanlarına hem de etrafına yayılır. Yine güneş sistemimizin iç uzayındaki diğer gezegenlere de bu enerji ve bilgiden nasiplendirilir. Elbette dünya da kendi nasibini diğer gezegenlerden porsal mevcutlar halinde almaktadır.

Uranüs’ün etkisini gösterdiği 2013 yılı, 90’lı yıllarda doğan çocukların tam ergenlik ve gençlik dönemine denk gelen ve radikal çıkışlar yapmalarına vesile olan bir yıl olmuştu ve zaten bu konseyliğin de açıklanması tam da bu zamana denk geldi.

Satürn Yüce Konseyliği, bilinçlerin ‘genel evrimlerini’ sürdürmeleri için gerekli olan bir takım tutku ve kayıtlanmaları yaşamalarını ön gören ve bu olguları yaşamaları için destek olan bir Konseyliktir. Kayıtlanma ve tutkuların ‘Genel Evrimini’ sürdürmesi için bir ihtiyaç, bir güdüm olduğu varsayılmaktadır.

Bilincin genel evrimsel statüde yaşaması gerekli olan olguların hitam bulduğu tarih, 21 Aralık 2012 dir.

Satürn yüce topluluğunun bu tarihten sonra görev fonksiyonun etkisi azalmıştır. ‘Özel Evrim’e geçiş yapıldığından yerine Uranüs Yüce Topluluğu devreye girmiştir. Satürn Yüce Topluluğu nasıl ki geleneksel olguları yaşattırıcı bir takım tasarruf göstermişse, 2012 itibariyle bu olgular artık terk edilip, değişim ve dönüşüme, evrenselliğe açık olmalıdır.

1990 ve sonrasında doğan çocukları, bu konseyliğe açık DNA kodlarına sahiptir. Dünya’da yakın plandan tasarruf sisteminin icaplarına uygun olarak Uranüs’e ait yenilikçi doktrine uyumlu enerji ve bilgiyi bulundukları her mahalde yayımlamaktadır.

Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri

Agartha Yüce Konseyliği, 7 Ülkeden müteşekkil Agartha ülkeler bütünlüğünün imame karaktere sahip ülkesi 6.Ülke Mavi Ülkede konuşlandırılmış bir Konseyliktir. Bu ülkeden açılan tünellerle Atlas okyanusunun en derin noktasında bulunan Azlantas’ta bulunan Azlantas Yüce Konseyliği ise, Agartha Yüce Konseyliğine kilitli bir Konseyliktir. Her ikisi müşterek hareket eder, müşterek olarak tüm tasarruf sistemlerini devreye sokmaktadır.

Konseylik, Yeraltı ve Denizaltı ülkelerindeki tüm Veziri Teşkilatlandırmayı sağlamakta, Veziri İmkanları ülkelerin tamamına seferber etmektedir ve bu teşkilatlandırılmaya dayalı olarak Agartha ve Azlantas ülkelerini Veziri olgularla varlıkta tutmaktadır.

Dünya’nın dış yüzeyinde bulunan bilinçlerin Alfa-Beta geçişleri bu Konseyliği ilgilendirmektedir. Değişim ve dönüşüm ile alakalı tasarrufları göstermektedir. Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak çalışan Konseyliklerdir.

Görev programlarımız dahilinde açılan ‘Özel Bağlamda’ tanzim edilen tüm Teknolojik Üslere ait Teşkilatlandırılmalar bu Konseyliklerin kontrolündedir. Örneğin, Atlantaryrum çemberinde aktive edilen tüm teknolojik üssel alanların kontrolü Agartha Azlantas Yüce Konseyliğindedir. Teknolojik Üslerle direk bağlantılı olarak görev vurgulamaktadırlar. Zira yeryüzünde İlahi Hiyerarşi ait olan Veziri görev statüsüyle alakalı devreye sokulan bir Konseyliktir.

Uranus Yüce Konseyliği Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri Hiyerarşik Kuruluşlar

Uranüs Yüce Konseyliği

Uranüs gezegeninin karakteristik özelliğine uygun olarak bir görev fonksiyonuna sahiptir. Karakteristik özelliğinden kastımız ise her gezegenin kendi çekirdek bilgi ve enerjisinin kendi varlığında bloke olup değer kazanması ve buna uygun olarak yayılmasının sağlanmasıdır.

Uranüs, astroloji’de, bağımsızlığı, özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmayan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan tüm zıtlıkları temsil eder (internetten alıntıdır). Gezegene ait bu özellikler dünyalıların tespitlediği astrolojik karakterlerdir ve hakiki manasına uygun olandan sadece bir kesittir. Diğer tüm gezegenlerin bu ve benzer farklı farklı karakteristik özellikleri bulunuyor. Periyodik olarak her devinimi ile etrafına yayımladığı porlarla güneş sistemimizin iç uzayına dağılıyor. Karakteristik özellik, diğer tüm gezegenlere de kazandırılıyor

Bu enerji dağılımının asıl işleyişinden bahsedelim. Geçen ki derste de vurgulamıştım, güneş sistemimizin iç uzayında bulunan tüm uzay objeleri, Asteroit, gezegen ne varsa… Hepsi güneşten gelen enerjilerle beslenmektedir. Bu enerjiler, evrimini sürdüren tüm bilinçlere etki ettiği gibi hatta evrimleşmelerini birebir etkilediği gibi, partiküllere, gezegensel oluşlara da evrimsel enerji olarak kazandırılmakta ve tekamül etmeleri sağlanmaktadır. Tüm bunlar, çekirdek dünya’nın seyir programına, çekirdek güneşin seyir programına uygun olarak dağılmayı, gerekli bilinç ve cevhere kazandırılmayı öngörür.

Güneş, kendi etrafından dönerek her bir dönüşünün bir periyotluk devinimini tamamladığında iç uzayına por dağıtır.

Bu porlar, içindeki uzay objeleri tarafından çekilir. Çekilen porlar, gezegenlerin çekirdek katmanları tarafından bloke edilir. Güneşe ait porlar, o gezgenin çekirdek katmanında birikip buradaki tesislerde regülasyona uğratılmaktadır. Regülasyon, düzenlemedir. Güneşten gelen saf enerjiler burada bir Uranüs enerji ve bilgisi haline dönüşür. Çekirdek katmanda gezegenin kendi çekirdek bilgi ve enerjisi haline dönüştürülür.

Uranüs, astroloji’de, bağımsızlığı, özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmayan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan tüm zıtlıkları temsil eder.  Bakın burada bağımsızlıktan, özgürlükten, geleneksel olmayandan bahsediliyor. İşte tüm bu özellikler bu gezegenin özelliğidir ve çekirdek katmandaki Regülasyon ile güneşten gelen prolar bu karaktere dönüştürülmüş olur. Daha sonra gezgenin kendi etrafındaki dönüşü, devinimi bir periyot tamamlayınca bloke edilen bu enerjiler artık hem kendi diğer katmanlarına hem de etrafına yayılır. Yine güneş sistemimizin iç uzayındaki diğer gezegenlere de bu enerji ve bilgiden nasiplendirilir. Elbette dünya da kendi nasibini diğer gezegenlerden porsal mevcutlar halinde almaktadır.

Uranüs’ün etkisini gösterdiği 2013 yılı, 90’lı yıllarda doğan çocukların tam ergenlik ve gençlik dönemine denk gelen ve radikal çıkışlar yapmalarına vesile olan bir yıl olmuştu ve zaten bu konseyliğin de açıklanması tam da bu zamana denk geldi.

Satürn Yüce Konseyliği, bilinçlerin ‘genel evrimlerini’ sürdürmeleri için gerekli olan bir takım tutku ve kayıtlanmaları yaşamalarını ön gören ve bu olguları yaşamaları için destek olan bir Konseyliktir. Kayıtlanma ve tutkuların ‘Genel Evrimini’ sürdürmesi için bir ihtiyaç, bir güdüm olduğu varsayılmaktadır.

Bilincin genel evrimsel statüde yaşaması gerekli olan olguların hitam bulduğu tarih, 21 Aralık 2012 dir.

Satürn yüce topluluğunun bu tarihten sonra görev fonksiyonun etkisi azalmıştır. ‘Özel Evrim’e geçiş yapıldığından yerine Uranüs Yüce Topluluğu devreye girmiştir. Satürn Yüce Topluluğu nasıl ki geleneksel olguları yaşattırıcı bir takım tasarruf göstermişse, 2012 itibariyle bu olgular artık terk edilip, değişim ve dönüşüme, evrenselliğe açık olmalıdır.

1990 ve sonrasında doğan çocukları, bu konseyliğe açık DNA kodlarına sahiptir. Dünya’da yakın plandan tasarruf sisteminin icaplarına uygun olarak Uranüs’e ait yenilikçi doktrine uyumlu enerji ve bilgiyi bulundukları her mahalde yayımlamaktadır.

Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri

Agartha Yüce Konseyliği, 7 Ülkeden müteşekkil Agartha ülkeler bütünlüğünün imame karaktere sahip ülkesi 6.Ülke Mavi Ülkede konuşlandırılmış bir Konseyliktir. Bu ülkeden açılan tünellerle Atlas okyanusunun en derin noktasında bulunan Azlantas’ta bulunan Azlantas Yüce Konseyliği ise, Agartha Yüce Konseyliğine kilitli bir Konseyliktir. Her ikisi müşterek hareket eder, müşterek olarak tüm tasarruf sistemlerini devreye sokmaktadır.

Konseylik, Yeraltı ve Denizaltı ülkelerindeki tüm Veziri Teşkilatlandırmayı sağlamakta, Veziri İmkanları ülkelerin tamamına seferber etmektedir ve bu teşkilatlandırılmaya dayalı olarak Agartha ve Azlantas ülkelerini Veziri olgularla varlıkta tutmaktadır.

Dünya’nın dış yüzeyinde bulunan bilinçlerin Alfa-Beta geçişleri bu Konseyliği ilgilendirmektedir. Değişim ve dönüşüm ile alakalı tasarrufları göstermektedir. Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak çalışan Konseyliklerdir.

Görev programlarımız dahilinde açılan ‘Özel Bağlamda’ tanzim edilen tüm Teknolojik Üslere ait Teşkilatlandırılmalar bu Konseyliklerin kontrolündedir. Örneğin, Atlantaryrum çemberinde aktive edilen tüm teknolojik üssel alanların kontrolü Agartha Azlantas Yüce Konseyliğindedir. Teknolojik Üslerle direk bağlantılı olarak görev vurgulamaktadırlar. Zira yeryüzünde İlahi  Axoy Ra Bilgelik ÖğretisiHiyerarşi ait olan Veziri görev statüsüyle alakalı devreye sokulan bir Konseyliktir.

Gezegenler Axoy RA Bilgelik Öğretisinde ‘transformatör güç odakları’ olarak isimlendirilmiştir

Gezegenler hatta ki daha açık bir ifade ile ‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç odakları’ dır.

Neden Çekirdek Evrim?

Çünkü Çekirdekten evrimi ve çekirdekten evrimleşmeyi mümkün kılan uzay objeleridir.

Transforme ettikleri partiküler oluşlar vardır. Bundan dolayıdır ki ‘transformatör’ yani ‘dönüştürücü’ anlamında bir terimi kullanırız. Çekirdekten Evrimleşmeyi mümkün kılan birer dönüştürücüdürler.

Gezegenler – Çekirdek Güneş sistemi

En dışta Samanyolu Galaksisi hattı var. İçinde bir koni var. Bu koni, ‘Çekirdek Evrim konisidir.’

Koninin tepesinde Galaktik Güneş, tabanında ise içinde yer aldığımız ve Galaksinin Çekirdek karakterli Güneş sistemi bulunur. Orta kısımda Sirius takımyıldızı bulunmaktadır.

Koni çalışma mantığı bir piramit gibidir. Tepesindede çekici kristal, ortada toplayıcı kristal ve tabanda yayıcı dönüştürücü / regülasyon blokasyon ünitelerine benzetilebilir (Piramit devre sistemleri konusunda bu bilgiler detaylı bir şekilde bulunur)

Samanyolu Galaksisi Çekirdek Güneş sistemi içindeki her bir uzay objesi ‘transformatördür’, Tepedeki Galaktik güneşten gelen tesirlerin Sirius takımyıldızı üzerinden çekilip, kendi katmanlarında enerjiyi dönüştürüp, karakter kazandırılması ile saf porları (kuant altı partikülleri) kendi karakterlerine dönüştürüp, evrimsel düzeyde bir enerji kazandırır yani ‘evrimsel enerji olarak’ yayar.

Güneşin her bir periyodik devinimi, kendi iç sistemindeki dönüşü, gezegenlerin de bu güneş sistemi dahilindeki dönüşleri periyodik olarak sürdürülürken hem kendi etraflarında hem de güneş etraflarındaki devinimleri ile mütemadiyen enerji +bilgi yüklü porları çekerler. Güneşten enerji ve bilgi olarak POR alır, kendi varlığına kazandırırlar. Kendi varlıklarına kazandırdıkları porları yine güneş sistemi uzayına geri salar, şoklarlar. Bu şoklama ile tüm güneş sistemine kendi enerjilerini de kazandırmış olurlar.

Biraz daha açık ifade ile her gezegen kendi etrafında periyodik olarak devinir ve aynı zamanda güneşin de etrafında devinimini sürdürür.

Ek bilgi:

Merkür – Kendi etrafındaki dönüşünü 59, güneş etrafındaki dönüşünü 88 günde tamamlar.
Venüs – Kendi ekseni etrafındaki dönüşü yavaştır 243 günde tamamlar. Güneş çevresindeki dönüşünü 224 günde tamamlar. Mantıken bir gün dolmadan bir yıl dolar.
Dünya – Kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte, güneş etrafındaki dönüşünü ise 365 gün ve 6 saatte tamamlar.
Mars – Kendi etrafında 24 saat 37 dakika, Güneş etrafında 687 günde döner.
Jüpiter – Kendi etrafındaki dönüşünü 10 saatte, güneş etrafındaki dönüşünü ise 12 Yılda tamamlar.
Satürn – Kendi etrafındaki dönüşünü 10.5 saatte tamamlarken güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık olarak 29.5 yılda tamamlar.
Uranüs – Kendi etrafındaki dönüşü 11 saat sürerken güneş etrafındaki dönüşü tam 84 yıl sürer.
Neptün – Kendi etrafındaki dönüşünü 15 saat, güneş etrafındaki dönüşünü 165 yılda tamamlar.
Plüton (Gezegenlikten çıkarıldı) – Plüton kendi ekseni etrafında ki dönüşünü
yaklaşık olarak 6.5 günde tamamlarken, güneş etrafındaki bir tam dönüşü 248 yılda tamamlar.

Güneşin etrafındaki dönüşleri hızı – her bir gezegen için ayrı ayrı bir zaman alır. Bu dönüşün bir periyotluk dilimini tamamladığında Güneşten yenilenen bilgi ve enerji yüklü porları kendine çeker. (Porlar kuant altı partiküler oluşlardır.)

Çekilen porlar gezegenlerin kendi katmanlarında bloke olarak sığalanır. Dünya’da çekirdek karakterli katman barisferdir. Dünyaya, galaksi uzayımızda güneş sistemimiz dahilinde yayılan bu evrimsel enerjiler Barisfer katmanına çekilir. Aynı zamanda diğer gezegenlerin de çekirdek katmanı kendi barisfer katmanıdır.

Tüm gezegenlerin periyodik devinimlerle, kendi cevheri oluşlarına çektiği, güneşten gelen tesirler barisferlerini mütemadiyen şoklar, enerji kazandırır, bilgi kazandırır. Bu porlar barisferlerde bloke edilir ve düzenlenir (regülasyon). Daha sonra evrimsel ihtiyaçlar doğrultusunda bilinçlerin yaşadığı manyetik alanlara evrimsel enerji olarak çekilir. Evrimsel enerjilerin Dünyada yayılımı dağ, tepe gibi piramidal ve çıkıntılı yapılarda yoğundur.

Şekilde görülen koni dahilinde kalan uzay, evrimleştirme alanıdır. Burada bulunan tüm bilinçler bu evrim konisinin evrimleşme enerjisi etkisini alır. Yani Dünyada yaşayan canlılar değil dünya dışındaki uzay/zaman aralığında da evrimsel enerji yayımı vardır. 

Her bir gezegenin kendine özel bir karakteri vardır. Bu karaktere uygun olarak enerji ve bilgi ile donatılmış bu gezegenlerden bizler her an etki almaktayız. Çünkü Güneş sisteminin kendisi bir evrim konisi içinde bütünseldir.

Güneş bir evrim çekirdeğidir. Bizler de Güneşten gelen evrimleştirici etkiyi bu koni üzerinden çeker, gelen saf enerjiler ısıma – ışıma – sesime karakteriyle alfa-beta ve omega kıstasa dönüştürülür.

Sirius takımyıldızında bulunan piramidal yapılarda / laboratuvarlarda dönüştürülüp, gezegenlere şoklanır. Gezegenlerin Barisfer katmanlarında değişir – dönüşür. Burada gezegenin kendi karakteristik özelliğini alarak yüklenir. Porları programlanarak yüklendikten sonra Güneş sistemine geri salınır. Bu defa porlar yüklüdür.

Örneğin MARS ‘a güneşten gelen enerji ve bilgi yüklü porlar  MARS’ın çekirdek katmanı olan barisferinde bloke edilip programlanarak kendi karakteristik bilgi ve enerjisi ile yüklenip güneş sistemi uzayına salınır. O zaman Mars gezegeni karakterinde enerji ve bilgi yüklü partiküler oluş haline dönüşür. Dünyaya da piramidal – çıkıntılı yapılardan salındığında insanlar direk o enerjiyi ‘evrimsel ihtiyacına uygun olarak çeker ve yaşarlar. Bulundukları, içinde yaşadıkları manyetik alanlarda.

Varlığımızın tekamül sürecinde desteklenmek üzere mütemadiyen hem Evrensel hem de Evrimsel bazda iki türlü enerjiye maruz kalmaktayız.

Bilincin kendi öz enerjisi özsel/doğal enerjidir. Dıştan aldığı tüm enerjiler ise kendi cevheri oluşu olmasına rağmen yine yapay enerjidir. (Şifa sistemlerindeki tüm enerji sistemlerinin Evrensel yaşam enerjisinden/ yapay enerjiden farklı olmadığını özellikle vurgulayabilirim.)

Gezegenlerin aynı zamanda her birinin enerjetik bazda ikizleri bulunur.

Galaksimiz, hem durgun boyut hem de altın boyut enerjileri ile mütemadiyen tasarruf altında tutulduğu için tüm evrim prototipleri alfa siklüs dönemlerinde illüzyonik yaşamdan çıkmak üzere desteklenmektedir.

Durgun boyut mevceleri Shapley3 Galaksisinden Altın boyut mevceleri Altın Galaksi Andromeda’dan tasarruf edilir. (Shapley3 Meleküt Andromeda ise Ceberrüt alemi olarak da bilinir.)

 

Helezonik büküm ve galaktik geçit

Helezonik büküm ve galaktik geçit

9 lu gezegen sistemi 3 galakside bulunur. Bu gezegenler de varlıksal olarak birbirlerine kilitlidir.

teknolojik-usler-andromeda-galaksisi

teknolojik-usler-andromeda-galaksisi

Örneğin Shapley3 galaksisindeki ifedya ile Andromedadaki ve Samanyolundaki Dünyamız 3ü birbirinin farklı karakterlerdeki veçheleridir. Dünya ışık karakterli, Shapley3 durgun ateş; Andromeda altın ateş veçhesidir.

(Diğer galaksilerdeki gezegenler ayrı apayarı bir konu o açıdan kısa bir bilgi ekledim.)

Dönelim Samanyoluna ve burada bizlerin transformatör güç odağı olarak dediğimiz evrimleştirici gezegenlerin yaşamımızdaki direk etkisine…

Bizlerin ana rahmine düştüğünde oluşan ilk beyin çekirdeği zigotun DNA sarmal boşluklarına por ekimleri yapılır.

Porlar bilgi ve enerji yüklü ince partiküler oluşlardır. Cevherin ince partikülleridirler. Cevher, bir oluştur. Porlardan, kuantlardan, atomlardan meydana gelen tüm oluşlar cevherdir. Cevherin ince hali Seriskum POR, en ince hali ise SER’dir.

Ana rahmindeki zigotun DNA sarmal boşlukları devasa bir boşluktur. Bilirsiniz ki Makro alemin mikro alemdeki sonsuzluğu da burada yine daha da sonsuza açılacak kıymettedir. Dolayısıyla öyle bir boşluktur ki burası gen/por ekimi için de bir uzay boşluğu gibidir.

DNA sarmal boşluklarındaki bu boşluk genetik uzay dilimidir. Genetik bir bölgedir. Ancak uzay dilimidir. Bu uzay bizim içinde bulunduğumuz galaksi ile aynı karakterdedir. Yani, DNA sarmal boşluklarımızdaki boşluklar birer galaksi uzayıdır. 

Soru: DNA’daki sarmal boşluklarına POR ekimi yapılır. Bu porlar nedir, nerden gelir? Bu porları kim oraya eker?

Katılımcı cevabı:

-Transformatör güç odakları olan gezegenlerden ekilen porlar birde yakın plandan teknolojik üsler birliğine bağlı teknolojik uzmanlar tarafından ekilen özel porlar vardır bildiğim kadarıyla.

Tabiki yakın plandan ekilen porlar özel yüksek görev kodlarina ana rahminde ekilmeye başlanır, birde uyanışa geçen birime uyandığı ölçüde hak edisine göre ekilebilir diye düşünüyorum.

Kişinin bilinç kökenine ve bilinç erginlik olma frekansına göre durgun, altın, asil ve Ra porlar ekilir.

Cevap: Teknolojik Uzmanlar Birliğine bağlı uzmanlar bu ekimi yaparlar. Teknolojik uzmanlar birliği’ ise Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı bir birliktir. Kanal bilgilerinde Galaktik Federasyon olarak geçen Andromedan topluluk.

Porlar, bilincin Dünyada çıkarması gereken rollere uygun olarak edineceği yersel kişilik konseptine uygun olarak ekilir. Bu ekim esnasında porlar, kilit altında tutulurlar. Bu kilit hali ise şifreleme gibidir. Yeri ve zamanı geldiğinde porlar kilit altından kurtarılır. Bu tamamen zaman kalitesi/zaman enerjisi ile tetiklenir ve açılır.

Şifrelenen porlar bilincin evrimleşme sürecinde deneyim kazanarak kilit altından kurtarılır ve açılırlar. Her bir porun açılımına deşifretik fonskiyon da denilmektedir.

Yaratan rabbinin adıyla oku! 2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan/embriyodan yarattı. 3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. 4. O rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. 5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

2.ayette ‘alak’ embrio zigot süreci ve bu sürecin 4.ayette ‘kalem’ ifadesi de gezegenleri işaret eder. En yakın gök cisimleri olarak gezegenlerin birer kalem olması anlamında kullanılmıştır.

Özetle;

Beyin çekirdeği olan zigotta çok özel ayarlamalar Teknolojik Uzmanlar Bir’liğinden yapılmaktadır. Daha sonra gezegenlerin bilgi ve enerjisinin programlandığı porlar ekiliyor. Yersel kişilik, göksel kişilik gibi kişilikler için ortaya çıkması sağlanıyor.